Skip to main content

Bjelogrlić: Odgovornost za stanje u sudstvu snose sve tri grane vlasti

Info 08. jan 2021.
< 1 min čitanja

Predsednica Društva sudija Srbije Snežana Bjelogrlić izjavila je da jačanje nezavisnosti sudstva „ne znači udaljavanje sudstva od naroda“, već da to naprotiv znači „udaljavanje sudstva od političkog i svih drugih neprimerenih uticaja“.

Bjelogrlić je za današnju „Politiku“ ukazala o izjavi funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Đukanovića, člana Visokog saveta sudstva po položaju, da „pravosuđe ne može biti nezavisno od naroda, a veza sa narodom je preko Narodne skupštine“, da upravo jačanje nezavisnosti sudstva omogućava svakome da ostvari pravdu, bez obzira na poreklo, društveni status ili ekonomsku moć.

„Nezavisni sudija je garancija da će se zakoni primenjivati jednako i nepristrasno na sve, pa i na one koji su ih doneli, da nema privilegovanih učesnika u postupku„, kazala je Bjelogrlić

Na pitanje koji su najveći problemi srpskog pravosuđa i šta bi prioritetno trebalo popraviti u njemu Bjelogrlić je ocenila da su to nedovoljna nezavisnost, neodgovarajući i neusaglašeni zakoni, neravnomerna opterećenost sudova i sudija, kao i nedostatak odgovarajućeg stručnog usavršavanja. Prema njenim rečima, to za posledicu ima neefikasnost i neujednačinu primenu prava.

(Beta)