Skip to main content

Bešlin: Srpska nacionalistička intelektualna elita planirala zločine

Aktuelno 09. sep 2016.
< 1 min čitanja

Istoričar Milivoj Bešlin izjavio je danas da je srpska nacionalistička intelektualna elita planirala zločine koji su se desili u ratovima iz devedesetih godina 20. veka.

„Zločini su bili planirani, etničko čišćenje i genocid u Bosni i Hercegovini – sve je to bilo planirano. Akademik Antonije Isaković je rekao pre ratova da će 80.000 ljudi poginuti ali će svi Srbi živeti u jednoj državi. Rekao je i da će Miloševiću biti stavljen nož pod grlo ukoliko ih ne bude slušao“, rekao je Bešlin na okruglom stolu na okruglom stolu u Somboru pod nazivom „Izazovi: kultura dijaloga“. u Somboru.

Prema njegovim rečima, nacionalistička inteligencija ima dominantnu ulogu u Srbiji još od šezdesetih godina 20. veka.

„Čekali su Titovu smrt i posle toga su izašli sa nacionalističkim projektom za razbijanje Jugoslavije, za rušenje avnojevskih granica. To je bilo kolektivno delo dominantne srpske intelektualne nacionalističke elite“, kazao je Bešlin.

(Autonomija)