Skip to main content

Beogradski centar za ljudska prava: Policija obavezna da poštuje Zakon o azilu

Građani 12. okt 2021.
2 min čitanja

Beogradski centar za ljudska prava saopštio je danas da je dobio povećan broj poziva stranih državljana, Kube i drugih država, koji su zadržani na beogradskom aerodromu, pošto im nije dozvoljen ulazak u Srbiju.

U saopštenju je navedeno da je među tim osobama bilo i više desetina onih koji su hteli da podnesu zahtev za azil u Srbiji.

“Prema navodima većine, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova na aerodromu nisu reagovali na njihove usmene i pisane molbe da žele da traže azil u Srbiji, a pojedinima su oduzimani mobilni telefoni čime su bili sprečeni da zatraže pravnu pomoć”, naveo je taj centar.

U saopštenju se napominje da je policija u obavezi da poštuje i primenjuje Zakon o azilu i privremenoj zaštiti u odnosu na sve strance koji se obrate policijskim službenicima sa namerom da traže azil u Srbiji.

Dodaje se da su nadležne insitucije dužne da ispitaju postojanje opasnosti od progona, mučenja, nečovečnog, ili ponižavajućeg postupanja u pogledu svakog tražioca azila.

“Naročito treba imati u vidu da među tražiocima azila, koji su u neadekvatnim uslovima zadržani na Aerodromu Nikola Tesla, ima i žena i dece”, dodaje se u saopštenju centra.

Navodi se da jedno od osnovnih prava koje predviđa Konvencija UN-a o statusu izbeglica iz 1951. koju je Srbija ratifikovala, jeste da svi koji beže od rata, ili strahuju od progona u svojoj državi, treba da imaju pristup državi od koje traže međunarodnu zaštitu.

Ukazuje se da Srbiju obavezuje i Konvencija UN-a protiv torture, koja sadrži odredbu o zabrani proterivanja i vraćanja lica na teritoriju gde im preti opasnost da budu podvrgnuta torturi.

Navedeno je da Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, čije se odredbe tumače u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica, propisuje da svaki stranac prilikom granične kontrole može pred policijskim službenikom da izrazi nameru da podnese zahtev za azil.

Objašnjava se da se stranac, nakon što je izrazio tu nameru, registruje i upućuje u centar za azil, ili u drugi objekat koji je određen za smeštaj tražilaca azila.

Zadržani stranci uglavnom borave po više dana u tranzitnom prostoru, navodi se u saopštenju.

(Beta)