Skip to main content

AŽC pokrajinskom sekretaru: Odgovorite na pitanja o propustima Centra za socijalni rad u Vršcu

Info 10. окт 2022.
2 min čitanja

"Ispraviti greške u postupanju predstavnika institucija kako bi se sprečilo da se ovakav tragičan događaj ponovi"

Autonomni ženski centar (AŽC) uputio je otvoreno pismo pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predragu Vuletiću povodom najave da će održati konferenciju za medije o ubistvu i samoubistvu koje se 4. oktobra desilo u Vršcu, tražeći od njega da tom prilikom odgovori na pitanja o radu Centra za socijalni rad u Vršcu.

„Na osnovu teksta koji je objavljen na internet stranici “Insajder“-a 8. oktobra navedeno je da je prijava nasilja u porodici Budimirović razmatrana od strane Grupe za koordinaciju i saradnju za opštinu Vršac dana 5. maja 2022. kao novoprijavljeni slučaj. Takođe je navedeno da je Grupa zaključila da se radi o slučaju visokog rizika od ponavljanja nasilja, i da je napravljen Plan zaštite i podrške žrtvi. Prema navodima “Insajder“-a u Planu su navedene obaveze CSR da žrtvu upozna sa načinom postupanja u situacijama nasilja, kao i da žrtvi pruži psiho-socijalnu i pravnu pomoć radi podnošenja tužbe“, navodi se u otvorenom pismu AŽC i dodaje da ukoliko su ove informacije tačne, stručna i zainteresovana javnost ima pravo da zna:

– da li je u Planu zaštite i podrške žrtvi koji je bio izrađen dana 5. maja bio naveden rok za procenu navedenih mera koje su naložene CSR?

– ukoliko je bio naveden rok, da li je po isteku tog roka CSR predložio ponovno razmatranje ovog slučaja kao tekućeg, kako bi se Grupa izvestila o efektima preduzetih mera i kako bi se ponovo procenio rizik (da se utvdi da li su mere dovele do smanjenja stepena rizika od ponavljanja nasilja ili ne) i eventualno napravio novi Plan zaštite i podrške?

– ukoliko je slučaj bio razmatran kao tekući na nekom od narednih sastanaka Grupe za koordinaciju i saradnju, da li Pokrajinski sekretarijat može da kaže kog datuma je slučaj bio ponovo razmatran, šta je Grupa navela u Zapisniku, kako je procenjen rizik i da li napravljen novi Plan?

AŽC dodaje da imajući u vidu saopštenja Osnovnog javnog tužilaštva i Osnovnog suda u Vršcu, kojim su izvestili javnost da su se protiv sada pokojnog Marka Budimirovića vodila sva sudska postupka, da li je sa roditeljima bio napravljen Plan mera i usluga, kako bi se regulisalo viđanje deteta tokom trajanja krivičnog postupka i postupka za izricanje mera zaštite od nasilja u porodici.

U pismu se pita i da li je Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu na bilo koji način obavestilo CSR u Vršcu o tome da je Budimirović veštačen tokom istražnog postupka i da je u nalazu i mišljenju veštaka navedeno da je istom potrebno izreći meru obaveznog psihijatrijskog lečenja u otvorenim uslovima, te da li je, ukoliko je OJT Vršac obavestilo CSR Vršac o nalazu veštaka, CSR razmatao da po službenoj dužnosti podnese tužbu sa određivanje modela viđanja deteta, imajući u vidu saopštenje direktorke CSR Vršac da supružnici nisu bili pokrenuli postupak razvoda braka.

„Ukoliko na ova pitanja niste u mogućnosti da nam pružite odgovor iz razloga što vam te informacije nisu bile dostupne prilikom nadzora, molimo vas da razmotrite da zajedno sa Zaštitnikom građana, Republičkim javnim tužilaštvom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvom pravde, Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, kao i sa predstavnicima institucija u Vršcu i predstavnicama Autonomnog ženskog centra, formirate ad hoc telo koje će da razmotri postupanje svih institucija u Vršcu uključenih u obezbeđivanje zaštite od nasilja u porodici, i sačini zaključke i preporuke, kako bi se ispravile greške u postupanju predstavnika institucija i kako bi se sprečilo da se ovakav tragičan događaj ponovi, ne samo u Vršcu, nego na teritoriji cele Srbije“, zaključuje se u pismu Autonomnog ženskog centra.

(Danas)