Skip to main content

APV: Urušavanje Banovine uz saglasnost nadležnih

Info 10. nov 2022.
< 1 min čitanja

"Da li su uopšte propisane i sprovedene mere zaštite spomenika kulture"

Akcija progresivne Vojvodine (APV) uputila je danas pismo direktoru Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada (ZZSP) Siniši Jokiću, između ostalog tražeći odgovor na pitanje šta su on i institucija na čijem je čelu preduzeli da zaštite “građevine u okviru Kompleksa Banovine koje uživaju status spomenika kulture”.

Uz podsećanje da je nalazom gradske inspekcije potvrđeno da su ti objekti oštećeni tokom radova na izgradnji garaže u neposrednoj okolini zgrade Banovine, APV je istakao da je osnovna misija i zadatak Zavoda da brine o spomenicima kulture Novog Sada i da ih štiti.

“Kako je moguće da se ZZSP kao nadležna ustanova saglasio s planom izgradnje podzemne garaže na prostoru zaštićene okoline spomenika kulture? Da li su uopšte propisane i sprovedene mere zaštite spomenika kulture i ako jesu, na koji način je to urađeno i ko je odgovoran za nastalu štetu”, upitala je između ostalog APV Jokića.

Takođe, navode da je dužan da građanima odgovori i na pitanja o tome koje su mere propisane od strane ZZSP za zaštitu spomenika kulture tokom gradnje garaže u Parku Banovina; je li ZZSP vršio nadzor nad sprovođenjem mera zaštite i zbog čega ZZSO nije naložio zaustavljanje radova kad je ustanovljeno oštećenje spomenika kulture, nego je dopustio da se radovi nastave.

(Autonomija, foto: APV)