Skip to main content

APV: Predsednik opštine Bačka Palanka treba da bude smenjen

Vojvodina 08. avg 2023.
2 min čitanja

"Ima li opština važeći akt o proceni rizika za vanredne situacije, izrađen od strane licenciranog pravnog lica, ažuriran u poslednje tri godine i da li se znaju konkretni nosioci i rokovi izvršenja zadataka"

Akcija progresivne Vojvodine (APV) danas je objavila „Podsetnik za Anu Brnabić“ u kojem navodi razloge zbog kojih predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica mora da bude smenjen.

Uz podsećanje da građani Bačke Palanke svakodnevno protestuju tražeći njegovu smenu zbog nepreduzimanja mera zaštite imovine i stanovništva nakon nevremena, kao i dve pogibije od strujnog udara izazvanog neobezbeđenim javnim električnim instalacijama, APV nadležnom javnom tužilaštvu i predsednici Vlade Srbije ukazujw na nadležnosti Štaba za vanredne situacije, na čijem se Šušnica čelu nalazi.

Između ostalog, u APV ističu da su, u sladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama za prevenciju, postupanje u vanrednim situacijama i otklanjanje posledica vanredne situacije nadležni predsednici opština koji imaju ulogu komandanata opštinskih štabova za vanredne situacije.

„U datim okolnostima oni imaju sva ovlašćenja i snose odgovornost da na ugroženom području organizuju i preduzmu sve potrebne mere i radnje da preduprede, spreče, otklone i saniraju posledice katastrofa“, podsećaju iz APV.

Premijerku pitaju i da li Štab za vanredne situacije ima poslovnik (pravilnik) o radu i da li je upoznat sa svojim nadležnostima, ovlašćenima i obavezama, kao i da li je Šušnicu pitala ima li opština važeći akt o proceni rizika za vanredne situacije, izrađen od strane licenciranog pravnog lica, ažuriran u poslednje tri godine i da li se znaju konkretni nosioci i rokovi izvršenja zadataka?

Od premijerke tražće i odgovor na pitanje jesu li na objektima kritične infrastrukture na području opštine Bačka Palanka imenovani oficiri za vezu prema odredbama Zakona o zaštiti kritične infrastrukture, kao i šta je Šušnica konkretno preduzeo nakon najave Hidrometeorološkog zavoda Republike Srbije o dolazećem nevremenu s područja Hrvatske?

„Da li je i kad sazvao sednicu opštinskog štaba za vanredne situacije? Postoji li o tome zapisnik iz kojeg se vidi ko je od državnih organa, institucija i nadležnih javnih preduzeća bio prisutan na sastanku Štaba, šta je konkretno zaključeno i kakve su odluke donete“, navodi se među pitanjima

Akcija progresivne Vojvodine podsetila je Brnabić i na odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi koje jasno preciziraju odgovornost i proceduru za smenu predsednika opštine od strane predsednika/predsednice vlade.

„Građani Bačke Palanke i ostalih gradova i opština u Srbiji koji već danima protestuju to dobro znaju. Osetili su na svojoj koži posledice nemara, bahatosti i obesti lokalnih moćnika Srpske napredne stranke, koje Vi štitite i pravite se da ne znate zbog čega su odgovorni“, navode iz APV.

(Autonomija, foto: N1)