Skip to main content

Analiza pokazala da je medicinska oprema za vreme kovida nabavljana netransparentno

Info 23. мар 2022.
2 min čitanja

"Neke zdravstvene ustanove iskoristile vanredne okolnosti kako bi zaobišle odredbe Zakona o javnim nabavkama"

Istraživanje postupanja zdravstvenih ustanova prilikom nabavki povezanih sa pandemijom kovida, pokazalo je da su po proglašenju pandemije zdravstvene ustanove pribegavale manje transparentnom pregovaračkom postupku javnih nabavki bez objavljivanja javnog poziva, a povećana je i učestalost postupaka sa jednim ponuđačem.

Takođe, primećeno je da su neke ustanove tokom jedne godine sprovodile više postupaka nabavke za jedan predmet, te da da su cene pribavljenih dobara značajno varirale među nabavkama različitih ustanova.

Istraživanje je sprovela organizacije Partneri Srbija i Pravni skener u okviru projekta „Javne tajne o javnom zdravlju“ i odnosilo se na nabavku medicinskog kiseonika, pulsnih oksimetara i rendgen filmova za potrebe dijagnostike i lečenja pacijenata.

„Potreba zdravstvenih ustanova za medicinskim kiseonikom, pulsnim oksimetrima i rendgen (RTG) filmovima značajno se uvećala usled pandemije kovida, s obzirom da je u ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite bilo mnogo više pacijenata kojima je bilo potrebno meriti nivo kiseonika, snimati pluća ili dati terapiju u vidu kiseoničke potpore. Imajući to u vidu, povećanje obima nabavki ovih dobara od strane ustanova svih nivoa zdravstvene zaštite bilo je u potpunosti opravdano. Međutim, utisak je da su neke zdravstvene ustanove iskoristile vanredne okolnosti kako bi zaobišle odredbe Zakona o javnim nabavkama“, navedeno je u izveštaju.

Dodaje se da su u slučaju nabavki medicinskog kiseonika, zdravstvene ustanove pribegavale pregovaračkom postupku bez javnog poziva, oslanjajući se na izuzetak Zakona o javnim nabavkama koji predviđa da za ovakve postupke naručilac mora svoju odluku obrazložiti Kancelariji za javne nabavke, osim ukoliko se radi o situaciji koja ugrožava zdravlje i život ljudi.

Sličan je nalaz i u vezi postupaka javnih nabavki RTG filmova, gde su najviše zastupljeni pregovarački postupci bez objavljivanja javnog poziva.

Pri nabavci medicinskog kiseonika uočena je još jedna nepravilnost: naručioci su tokom godine sprovodili više postupaka za isti predmet javne nabavke i pored toga što je u planu predvđena jedna nabavka za definisanu procenjenu vrednost.

„Zaključuje se da u postupcima javnih nabavki medicinskih gasova nije zadovoljen kriterijum konkurencije ni u najmanjoj meri jer su se ugovori zaključivali uvek sa jednim ponuđačem, ali je i u svim analiziranim postupcima nabavke medicinskih gasova naručiocu dostavljena samo jedna ponuda od istog ponuđača“, pokazalo je istraživanje.

Pri nabavci „pulsnih oksimetara“ najveći uočen problem je formiranje cena – podaci ukazuju da su razlike između procenje vrednosti i ugovorene cene veće od 50 odsto, a da cene po komadu „oksimetara“ nabavljenih u raznim ustanovama variraju od 1.700 do 130.000 dinara, navedeno je u izveštaju na sajtu Partnera Srbija.

(Beta, foto: Pixabay)