Skip to main content

AKV: Dopuna pravnog stava VKS suprotna je principu prava na pravično suđenje

Info 21. sep 2021.
< 1 min čitanja

Advokatska komora Vojvodine (AKV) saopštila je večeras da je usvajanjem dopune pravnog stava Vrhovni kasacioni sud (VKS)„napustio svoju dosadašnju ustavljenu praksu i stvorio konfuziju i pravnu nesigurnost“.

„VKS je izazvao sistemski poremećaj sa negativnim uticajem na garantovana ljudska prava. Ovakav pravni stav VKS-a je suprotan principu prava na pravično suđenje“, ocenila je AKV u saopštenju za javnost.

Protekle tri godine dužnici koji su tužili banke za nezakonitu naplatu troškova obrade kredita i plaćanje premije osiguranja kod NKOSK te sporove su dobijali.

Pravni stav VKS-a iz 2018. godine, prema kojem su se sudovi upravljali po tom pitanju, sada je dopunjen navodom da banke imaju pravo da naplaćuju i jedan i drugi trošak.

U AKV-u smatraju da stvaranje neujednačene sudske prakse „dovodi do stanja pravne nesigurnosti koje negativno utiče na poverenje javnosti u sudski sistem, a postojanje takvom poiverenja je nužna komponenta države koja potiče na vladavini prava“.

„AKV daje punu podršku predstavnicima Advokatske komore Srbije u pregovorima sa predstavnicima VKS, sa nadom da će biti otklonjeni problemi i po rede prava na koje smo ukazali. O daljim koracima ćemo se izjasniti nakon informacije o ishodu sastanaka predstavnika AKS-a i VKS-a“, piše u saopštenju.

(Autonomija)