Skip to main content

Akcije zbog nekažnjavanja napada na novinare: Institucije da štite novinare i javnu reč

Aktuelno 02. nov 2017.
3 min čitanja

Grupa “Za slobodu medija” okupila se danas u Novom Sadu ispred zgrade sudova i tužilaštava u tom gradu kako bi prolaznicima i nadležnima skrenula pažnju na pove?an broj napada i nerešena ubistva novinara u Srbiji.

Akcija je održana povodom Me?unarodnog dana borbe potiv nekažnjivosti zlo?ina nad novinarima, a osim u Novom Sadu, ista je održana i u Beogreadu, Kragujevcu i Nišu.

Aktivisti grupe “Za slobodu medija” su pristunima delili letke sa podacima o napadima na novinare u Srbiji i regionu i razgovarali sa gra?anima o problemima novinarske porofesije u Srbiji.

Kako se navodi na podeljenom materijalu, od 2014. godine u regionu Zapadnog Balkana ukupno je zabeleženo 380 pretnji i napada na novinare.

Na flajerima se podse?a i da su još uvek nerasvetljena ubistva novinara Dade Vujasinovi?, Slavka ?uruvije i Milana Panti?a.

Novinar Darko Šper rekao je okupljenima da država Srbija treba prvo ozbiljno da shvati novinarsstvo, novinarsku profesiju i novinare kao “ljude koji samo rade svoj posao”.

“Možda se njima naša profesija ne dopada, ali bez obzira na to, ne bi trebalo odnos države da bude takav prema novinarima da ne pro?e ni dan, a da se ne desi neki napad ili pretnja”, kazao je Šper.

Prema njegovim re?ima, u Srbiji se nedovljno radi na otkrivanju i rešavanju takvih slu?ajeva.

“Ja vas podse?am da imamo i kolege koje su ubijene i nismo dobili krivce za ta nedela. To je dovoljan razlog da budemo i dan danas zabrinuti zbog tih stvari, jer mogu ponovo da se dogode ukoliko nema sudskih epiloga”, rekao je on.

Advokat koji se bavi medijskim pravom Veljko Mili? rekao je da je bezbednost novinara izuzetno bitna, jer bez “slobode govora nema demokratskog društva, nema dijaloga i razmene mišljenja”, a država za sada samo simboli?no reaguje na primere napada.

“Stanje je vrlo loše, s tim što od ove godine možemo videti napredak, jer odre?ene radne grupe vredno rade da se ova pitanja poboljšaju. Me?utim, odnos države prema slu?ajevima napada na novinare je i dalje vrlo simboli?an i trebalo bi da država bude mnogo aktivnija u procesuiranju, a ovde smo se okupili da izvršimo pritisak na nadležne da kona?no krenu da rade svoj posao”, rekao je on.

Grupa “Za slobodu medija” okuplja više stotina medija, organizacija, novinarskih i medijskih udruženja, kao i gra?ana koji se zajedno bore za slobodne medije u Srbiji.

Grupa je pokrenuta nakon gašenja nedeljnika Vranjske.

Akcije Grupe za slobodu medija održasispred sedišta republi?kog javnog tužioca

Predstavnici Grupe za slobodu medija danas su i u Beogradu ukazali na važnost uklju?enja što šire javnosti u borbu za slobodu medija u Srbiji.

Akcije deljenja letaka kojima se upozorava na odgovornost državnih organa za smanjenje bezbednosti novinara i smanjenje slobode informisanja po?ela je u 11.59, a jedan letak ostavljen je i republi?kom javnom tužiocu Zagorki Dolovac.

Direktor Fondacije “Slavko ?uruvija” Ilir Gaši rekao je novinarima da je akcija organizovana u 11.59 jer je “o?igledno stvar dogorela” zato što nisu rešeni veoma ozbiljni ovogodišnji slu?ajevi napada, pra?enja, snimanja i obijanja stana novinara.

“Mi danas uprkos tome ?ekamo da se išta u smislu institucionalne reakcije dogodi. Pozivamo institucije da shvate da to nij naš hir, molba ili zahtev, ve? zahtev celog društva da – štiti novinare i javnu re?”, kazao je Gaši i dodao da po?inioci moraju biti procesuirani.

Navode?i da bezbednost novinara nije samo briga novinara, ve? i gra?ana, Gaši je rekao da ?e novinari biti zašti?eni onoliko koliko gra?ani i gra?anke budu slobodni da stanu i štite ih zahtevaju?i od države, policije i sudstva brzo rešavanje slu?ajeve napada, pretnji i pritisaka na novinare.

“Ako imate novinara, koji je sa razlogom uplašen, onda imate problem sa informacijama koje ?e do?i do javnosti.Vidimo da po?inioci ovogodišnjih slu?ajeva nisu privedeni, njihov identitet je nepoznat, ne postoje sankcije. To šalje lošu poruku, plaše novinare”, kazao je Gaši.

Gaši je kazao da su akciju u Beogradu organizovali ispred Javnog tužilaštva Srbije, ali da je mogla biti organizovana i ispred zgrade bilo koje policijske stanice ili suda jer je taj problem prisutan na svim nivoima institucija.

“Ne mislimo da je stvar u tome što su institucije trome ili spore, ve? mislimo da taj problem postoji na sistemskom nivou”, naveo je Gaši i pozvao gra?ane da im se pridruže u svim drugim akcijama.

Novinari su danas delili flajere gra]anima ispred zgrade suda u Kragujevcu kako bi skrenuli pažnju javnosti na položaj i stanje profesije, povodom 2. novembra Dana borbe protiv nekažnjivosti zlo?ina nad novinarima.

Novinarka Jovanka Nikoli? kazala je za agenciju Beta da se od 2013. godine pove?ava broj napada i pritisaka na novinare u Srbiji.

“U Kragujevcu je specifi?na situacija, mi nemamo napade na novinare, ve? imamo konstantno gušenje i medija i novinarstva, nesuptilnom metodom neraspisivanja konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja, poništavanja privatizacije. Mi, nezavisni novinari u Kragujevcu se uklju?ujemo u ovu akciju, podržavamo je i ukazujemo na problem neslobode u medijima”, rekla je Nikoli?.

(Autonomija/Beta)