Skip to main content

Agošton: Izostanak garantovanih mesta u parlamentu čini Statut neprihvatljivim

Autonomija 30. сеп 2008.
< 1 min čitanja

Izostanak određivanja principa srazmerne zastupljenosti manjina i u vezi sa time garantovanih mesta u parlamentu ključni je nedostatak zbog kojkeg je Nacrt Statuta Vojvodine za Demokratsku stranku vojvođanskih Mađara u celini neprihvatljiv – izneo je lider te stranke Andraš Agošton u tekstu objavljenom u stranačkom glasilu „ VDMPHírlevél“.
„Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor je u više navrata izjavio da njegov sporazum u ime Mađarske koalicije sa demokratama sadrži mađarske zahteve. Moguće je da u sporazumu postoji takav stav (o tome bi moglo nešto da se kaže jedino ako bi mogli da vidimo dokument) ali činjenica je da se jedan od važnih elemenata trostranačke zajedničke koncepcije o autonomiji – princip srazmerne parlamentarne zastupljenosti i u skladu sa time institut garantovanih mesta u parlamentu – nije našao u Nacrtu Statuta Vojvodine. Shodno tome, u parlamentu multukulturne i višenacionalneVojvodine nisu u planu garantovana mesta za manjine. I pored toga, što bi to bilo u skladu sa članom 100. i 180. Ustava Srbije“ – ukazao je Agošton.
Prema oceni predsednika DSVM, druga značajna manjkavost Nacrta Statuta Vojvodine sa stanovišta vojvođanskih Mađara vezana je za planirano ustanovljavanje Saveta nacionalnih zajednica u Skupštini Vojvodine, koji, kako navodi, predstavlja „štetnu pokrajinsku instituciju za vojvođanske Mađare“. On obrazlaže da izabrani nacionalni saveti manjina pripadaju prvenstveno republičkom sistemu institucija, a da institucionalna dvojnost u slučaju manjina „nije ništa drugo nego nova birokratska kočnica u političkom sistemu“.

(www.vajdasagma.info)