Skip to main content

Advokatska komora Vojvodine: Pravosuđe mora biti odvojeno od drugih grana vlasti

Vojvodina 27. feb 2023.
< 1 min čitanja

“Tužioci moraju imati uverenje da postupaju samostalno, u skladu sa zakonom i da njihove karijere i ličnost uživaju punu zaštitu države”

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine (AKV) izrazio je danas zabrinutost povodom najnovijih zbivanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i poručio da pravosuđe mora biti odvojeno od drugih grana vlasti.

“Način, momenat i obrazloženje za pribegavanje iznenadnoj promeni rasporeda rada u tužilaštvu koje je, po obimu nadležnosti i vrsti teških krivičnih dela za koja je zaduženo, svakako najvažnije u državi, izazivaju opravdanu sumnju u celishodnost, normativnu celovitnost i praktične učinke reforme najavljene nedavno donetim setom pravosudnih zakona”, navela je AKV u saopštenju za javnost.

Dodali su da žele posebno da ukažu na obećanu nepristrasnost i imunost na političke pritiske u radu sudova i javnih tužilaštava.

“Tužioci moraju imati uverenje da postupaju samostalno, u skladu sa zakonom i da njihove karijere i ličnost uživaju punu zaštitu države”, porućila je AKV.

(Autonomija)