Skip to main content

Advokati obustavljaju rad zbog predloga za autentično tumačenje više zakona

Info 04. jul 2021.
2 min čitanja

Advokatska komora Srbije saopštila je da će u ponedeljak, 5. jula, organizovati jednodnevnu obustavu rada svih advokata na teritoriji Srbije, zbog predloga poslanika za autentično tumačenje odredbi zakona o zaštiti potrošača, o zaštiti korisnika finansijskih usluga i o obligacionim odnosima.

„Autentičnim tumačenjima se krše, Ustavom RS i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, zajemčena ljudska prava na pravično suđenje, jednaku pravnu zaštitu, a pre svega, pravo na pravnu sigurnost građana. Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravnosnažnih okončanih postupaka, a građani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka“, navodi se u saopštenju.

Kako su objasnili, tokom obustave rada advokati neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima, neće pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici. Dodali su i da neće pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima i neće pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, osim u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora.

I advokati iz Niša priključiće se protestu zbog predloga da Skupština Srbije donese autentična tumačenja pojedinih zakona, a posebno Zakona o obligacionim odnosima, dodaje se u saopštenju.

Kako je saopštila Zajednica advokata Niš, oni će se okupiti u parku preko puta Osnovnog i Višeg suda u 14.00 sati, a povod je pokušaj da se bazični Zakon o parničnom postupku izmeni po kratkom postupku u korist pojedinih interesnih grupa, a na štetu svih građana Srbije. Advokati iz Niša navode da smatraju da se na ovaj način naš pravosudni sistem sistemski urušava.

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je ranije da predlozi za autentično tumačenje odredbi tih zakona nisu motivisani stvarnim potrebama otklanjanja nejasnoća u primeni tih akata već da su „u interesu moćnih društvenih grupa a direktno suprotni interesima građana, posebno siromašnih“.

Šabić je rekao da je „najavljeno brzo i od očiju javnosti gotovo sakriveno“ razmatranje tih predloga u skupštini „u direktnoj suprotnosti sa samom suštinom instituta autentičnog tumačenja“ i da predstavlja zloupotrebu tog ustavnopravnog mehanizma.

„Sasvim je neozbiljno da nam skupština u bilo kakvom sastavu a pogotovo u ovakvom, žalosno nekompetentnom kakav je aktuelni sastav, tumači da u zakonima koji su kao zakon o obilgacionim odnosima u primeni više decenija, navodno postoje nejasnoće koje ona mora da otkloni“, naveo je bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

(Beta)