Skip to main content

Intelektualci protiv monopola nacionalnih saveta

Izdvajamo 07. sep 2011.
2 min čitanja

Otvoreno pismo Predragu Markoviću,
ministru kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije

Poštovani gospodine Markoviću,

Dole potpisani mađarski intelektualci iz Vojvodine iskazuju zabrinutost zbog vesti koje su došle do nas da će se u Medijskoj strategiji Srbije praktično naći isto rešenje za medije na jezicima nacionalnih manjina koje je postojalo do sada, odnosno da će se održati status quo. To, po nama, znači da će manjinski nacionalni saveti moći da upravljaju ovim medijima sa velikim ovlašćenjima, a sa malo ili nimalo odgovornosti.

Smatramo da su događaji na medijskoj sceni na jezicima nacionalnih manjina ukazali na to da nacionalni saveti potpuno suvereno drže monopol nad ovim medijima i da oni u velikom broju slučajeva predstavljaju tek glasilo manjinskih političkih partija ili elita. To znači da je zagarantovana sloboda informisanja ugrožena, a da urednici i novinari bivaju smenjeni ukoliko profesionalno obavljaju svoj posao i ukoliko ne pristaju na politički patronat.

Slažemo se sa tvrdnjama da bi nacionalni saveti trebalo da ostanu osnivači štampanih medija na jezicima nacionalnih manjina, bar u ovom trenutku, jer bi svako drugo rešenje dovelo u pitanje opstanak ovih listova. Međutim, mišljenja smo da bi se u Medijskoj strategiji moralo razraditi rešenje koje bi obezbeđivalo razvoj slobodnog i profesionalnog informisanja, odnosno garantovalo da se uticaj elita na uređivačku politiku svede na najmanju moguću meru ukoliko nije moguće da se u potpunosti otkloni. Strategija bi morala da obezbedi i pluralizam informisanja na jezicima nacionalnih manjina i da uzme u obzir da se pluralizam ne može razvijati na tržišnim osnovama, s obzirom na specifičnosti ovih medija.

Ističemo da se garancije uređivačke autonomnosti i nezavisnosti ovih listova moraju pronaći kako u Strategiji, tako i u izmenjenom Zakonu o nacionalnim savetima. Naš stav je da bi upravni odbori ovih medija morali da budu tripartitni, i da bi u njima osim predstavnika nacionalnih saveta, morali da se nađu i članovi redakcije i predstavnici nevladinog sektora. Smatramo da bi glavni urednici morali da budu imenovani ili smenjivani isključivo uz obavezujući pristanak redakcije. Osim toga, bilo bi neophodno da sva rešenja u organizacionoj strukturi koje mogu da utiču na uređivačku politiku medija ne smeju biti doneseni suprotno volji redakcije.

Nacionalni saveti kao osnivači moraju se obavezati da periodično obaveštavaju javnost na koji način je obezbeđeno profesionalno i nezavisno izveštavanje u listovima kojima su oni osnivači, i na koji je način obezbeđen pluralizam mišljenja i stavova. Odnosi nacionalnih saveta kao osnivača i medija moraju biti transparentni.

U nadi da ćete uvažiti naše stavove,

Mr Antal Bozoki (Mgr. Bozóki Antal), advokat
Dr Laslo Gerold (Dr. Gerold László), kritičar, univerzitetski profesor u penziji
Dr Eva Harkai Vaš (Dr. Harkai Vass Éva), univerzitetski profesor
Bela J. Garai (J. Garai Béla), publicista
Dr Alpar Lošonc (Dr. Losoncz Alpár), univerzitetski profesor
Deže Ereg (Öreg Dezső) urednik, politički komentator
Čaba Presburger (Pressburger Csaba), novinar, smenjeni glavni urednik „Mađar so“-a
Žužana Serenčeš (Szerencsés Zsuzsanna), novinar, medijski analitičar
Laslo Vegel (Végel László), pisac