Skip to main content

Zastava Vojvodine, 20 godina

Vojvodina 27. феб 2024.
2 min čitanja

"Savremena Vojvodina je ideja o autonomnoj Vojvodini koja pripada svim njenim građanima"

Na današnji dan pre 20 godina Skupština Vojvodine ustanovila je izgled zvanične zastave Vojvodine.

Pre toga, 2002. godine, Skupština Vojvodine ustanovila je i grb pokrajine.

Zvanična zastava Vojvodine je u osnovi crveno–plavo–bela, sa znatno proširenim plavim poljem na koje su smeštene tri žute zvezde petokrake raspoređene u trougao koje predstavljaju tri oblasti Vojvodine – Srem, Banat i Bačku, a podsećaju na zastavu EU i tako označavaju težnju Vojvodine za poretkom evropskoj kući, evropskim vrednostima i integracijama.

Zvanični grb Vojvodine podeljen je na tri dela, koji simbolizuju tri oblasti Vojvodine: Srem, Banat i Bačku. Sva tri grba potiču iz habzburškog perioda i nastali su u 18. veku.

Predsednik Skupštine Vojvodine u to vreme bio je Nenad Čanak, koji je tada bio lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, a predsednik Izvršnog veća Vojvodine bio je Đorđe Đukić iz Demokratske stranke. Na vlasti je bila koalicija DOS, koja je srušila Miloševićev režim sa vlasti 2000. godine. Skupština Vojvodine bila je prvi državni organ koji je konstituisan nakon rušenja balkanskog kasapina Slobodana Miloševića.

Međutim, kada su “naprednjaci” preuzeli vlast u Vojvodini, u septembru 2016. godine, usvojeni su i takozvani tradicionalni grb i zastava Vojvodine.

Ti “tradicionalni” simboli, koji sa tradicijom nemaju nikakve veze već su jedan u nizu istorijskih falsifikata, posprdno su u javnosti nazvani proizvodom “koalicije vajkrema i šajkače”, što je aluzija na koaliciju Saveza vojvođanskih Mađara i Srpske napredne stranke.

Novi “tradicionalni” grb zapravo je grb Kneževine Srbije, koji je korišćen od 1839. do 1882. godine, u vreme kada je sadašnja Vojvodina, koja je Srbiji pripojena nakon Prvog svetskog rata, bila deo Austrougarske monarhije. Namera neuspešno presvučenih četnika, “naprednjaka” je, dakle, bila jasna: da se poništi svaka autentičnost i samosvojnost Vojvodine, kao i njen istorijski identitet.

Logično se postavlja i pitanje zašto kao tradicionalne simbole nisu izabrali zastavu i grb Vojvodstva Srbije i Tamiškog Banata, koje je, kao deo Austrijske carevine, postojalo 11 godina, od 1849. do 1860. godine. Međutim, ti stvarni simboli Vojvodstva su odražavali državu u kojoj su nastali, pa je centralni likovni prikaz – crni habsburški orao. A ta vrsta orla se predlagačima ovih tzv. tradicionalnih simbola nekako nije sviđala, pa su ih prećutali.

Rečima istoričara Milivoja Bešlina i Momira Samardžića: “Savremena Vojvodina je ideja o autonomnoj Vojvodini koja pripada svim njenim građanima, bez obzira na nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost. Uvođenje ‘tradicionalnih’ simbola Vojvodine je anahrono i bespotrebno i iznad svega groteskno i istorijski i teorijski neutemeljeno”.

(Autonomija)