Skip to main content

Zaječarska inicijativa: Za demokratiju su potrebne demokrate

Građani 21. феб 2024.
2 min čitanja

"Građansko vaspitanje trebalo bi da bude obavezan predmet u školama"

„Situacija u zemlji se danas direktno reflektuje na predmet Građansko vaspitanje“, rekao je konsultant Elmedin Kurtović, dok su prisutni nastavnici ocenili da bi Građansko vaspitanje trebalo da bude obavezan predmet u školama.

Na konsultacijama u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine su se okupli nastavnici i predstavnici učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu, koje su Zaječarske inicijative podstakle na debatu o trenutnim praksama predavanja Građanskog vaspitanja u glavnom gradu Vojvodine.

Sastanak je deo projekta „Za demokratiju su potrebne demokrate“, koji sprovodi organizacija Zaječarska inicijativa.

Prisutni nastavnici uočili su da su neki od glavnih problema sa kojima se svakodnevno susreću neprilagođenost i razlikovanje plana i programa samog predmeta u stručnim školama i gimnazijama, nedostatak poverenja u institucije, osećaj zapostavljenosti učenika, ali i rastuće autoritarne tendencije koje utiču i na formalno obrazovanje.

„Građansko vaspitanje trebalo bi da bude obavezan predmet u školama jer podstiče mlade da kritički razmišljaju, da uoče medijsku propagandu, prepoznaju stereotipe i diskriminaciju…“, rekla je nastavnica Neda Nosović, i dodala da se vidi “velika razlika” između učenika koji pohađaju ovaj predmet i onih koji ne dolaze u dodir sa njim.

Sa njom se saglasila i maturantkinja Srednje stručne škole “Bogdan Šuput” Anđela Petrović i dodala da joj je ovaj predmet dao prostora da se bavi aktivnostima koje se ne uče u školi, poput ekološkog aktivizma.

Navela je da je predmet podstiče i da bude kreativna i da i sama inicira aktivnosti koje bi podstakle mlade da dodatno istražuju i posećuju seminare i radionice van škole i predmeta za ocenu.

Zaječarska inicijativa kroz svoje projekte želi da unapredi građansko obrazovanje mladih u Srbiji, kako kroz formalne nastavne programe tako i kroz neformalno obrazovanje nastavnika, stručnih saradnika i školaraca.

Konsultacije u okviru projekta „Za demokratiju su potrebne demokrate“ prethodno su održane i u Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Užicu.

Nakon završenog ciklusa razgovora, u planu je sastavljanje dokumenta sa smernicama, setom preporuka za predavanje Građanskog vaspitanja i zaključcima. Dokument će biti javno dostupan.

Zaječarska inicijativa je udruženje građana koje više od 15 godina radi sa srednjim školama i učeničkim parlamentima na različitim programima građanskog obrazovanja mladih, poput programa “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”.

V.V. (Autonomija)