Skip to main content

(VOICE) Borba Novosađana za lokalnu samoupravu: Nema odustajanja od zborova građana

Vojvodina 10. феб 2022.
6 min čitanja

Građani koji su podneli inicijative za održavanjem zborova građana u novosadskim mesnim zajednicama ’Bratstvo-Telep’ i ’Nikola Tesla-Telep’, na koje su se saveti tih mesnih zajednica oglušili, podneli su prethodnih dana iste zahteve predsednici Skupštine Grada Novog Sada zahtevajući od nje da pomenute zborove sazove, u skladu sa Statutom Grada Novog Sada, potvrđeno je za VOICE. Takođe, podneli su i prigovore na odgovor koji su dobili iz Gradske uprave za opšte poslove, a prigovore su predali i mesnim zajednicama, kao i Zaštitniku građana, Povereniku za informacije od javnog značaja, te Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Bojana Bodroža, koja je prikupila potpise i podnela zahtev za sazivanjem zbora građana u MZ ’Nikola Tesla-Telep’, za VOICE kaže da od predsednice novosadskog parlamenta traže da ona, u skladu sa svojim ovlašćenjima na osnovu Statuta Novog Sada zakaže te zborove građana, kao i da to uradi najkasnije do 10. februara.

„Statut grada predviđa da se, kada se zbor zakaže, on može održati tek za osam dana. Želimo da to natempiramo tako da se održi pre sednice Komisije za planove, budući da se i zahtevi u ’Bratstvu’ i naši u ’Nikoli Tesli’ odnose na GUP i na neka rešenja iz GUP-a. Želimo da pre 21. februara, za kada je zakazana sednica Komisije za planove, stignemo da joj uputimo naše  zaključke sa zbora“, istakla je Bodroža.

VOICE je takođe pisao predsednici novosadske skupštine Jeleni Marinković Radomirović, između ostalog nas je interesovalo hoće li ona, u skladu sa svojim ovlašćenjima sazvati pomenute zborove građana, ali odgovore nismo dobili.

SKRIVANJE ODGOVORNIH

Podsetimo, potpisi su prikupljeni i zahtevi za sazivanjem zborova građana podneti su zbog toga da bi se informisali o, po njihovim tvrdnjama, štetnim rešenjima predviđenim Nacrtom Generalnog urbanističkog plana Novi Sad 2030. i plana Generalne regulacije Telepa i kako bi zaključcima sa zborova građana pokušali da ta rešenja promene. Međutim, iako su ispunili uslove iz statuta pomenutih mesnih zajednica, odgovore nisu dobili od saveta već od v. d. rukovodioca Gradske Uprave za opšte poslove Branimira Radovanovića, koji se pozvao na nedavno usvojenu Odluku o mesnim zajednicama Grada Novog Sada.

„Obaveštavamo vas da je Odlukom o mesnim zajednicama Grada Novog Sada („Sl. list Grada Novog Sada“, br. 58/2021) od 24. 12. 2021, članom 52. regulisana nadležnost Saveta mesnih zajednica. Sazivanje i organizovanje zbora građana nije u nadležnosti Saveta mesne zajednice“, stoji u Radovanovićevim dopisima.

Inače, u pomenutom članu, u devetom stavu stoji da Savet mesne zajednice ’imenuje svog predstavnika na svim zborovima građana, izvršava odluke i sprovodi zaključke zborova građana’. Takođe, u istom članu, u prvom stavu, piše i da Savet ’donosi statut mesne zajednice’. I upravo na rešenja iz statuta mesnih zajednica su se pozvali građani. Konkretno, u važećem Statutu MZ ’Bratstvo-Telep’, u članu 26. eksplicitno stoji da se zbor građana obavezno saziva na inicijativu:

„Nadzornog odbora Mesne zajednice, najmanje 30 građana, odbornika u Skupštini grada Novog Sada, odnosno člana Saveta gradske opštine Novi Sad i, Radnog tela Skupštine Grada Novog Sada nadležnog za mesne zajednica, odnosno o njemu odgovarajućeg radnog tela Saveta gradske opštine Novi Sad“.

Uz zahtev za sazivanje ovog zbora prikupljeno je oko 80 glasova, dakle više nego dovoljno.

VOICE je zbog toga Radovanoviću poslao više pitanja u vezi sa njegovim dopisom, ali odgovore nismo dobili ni posle više dana. Tako su građani ostali uskraćeni za objašnjenja za više nelogičnosti u ovom postupku, između ostalog zašto umesto MZ odgovore građanima šalje njegova uprava i da li je ona nadređena mesnim zajednicama? Budući da je u istom periodu u kojem su odbačena dva pomenuta zahteva građana Telepa, u Mesnoj zajednici ’Ivo Andrić’ održan zbor građana takođe povodom GUP-a, VOICE je Radovanovića pitao da li je onda Savet MZ ’Ivo Andrić’ napravio prekršaj i koje posledice će u tom slučaju snositi? Interesovalo nas je i postoje li kazne za Savet mesne zajednice u slučaju da se ogluši o zahtev za raspisivanjem zbora građana i ko je nadležan za sprovođenje tih sankcija.

Predsednica Saveta MZ ’Ivo Andrić’ Aleksandra Tadijin za VOICE kaže da je zbor građana sazvan jer je savetu uz zahtev dostavljeno i uredno prikupljenih 50 potpisa, što je u skladu sa statutom te mesne zajednice, zbog čega se ona na taj zahtev morala odazvati. Tadijin ocenjuje i da je Odluka o mesnim zajednicama, na koju se poziva Uprava za opšte poslove prilikom odbijanja zahteva za zborom građana, u neskladu sa statutima mesnih zajednica.

„Oni su to izgleda doneli na brzinu i apsolutno nisu čitali šta piše u statutima. A statut je nešto što ima veću jačinu nego odluka koju su oni doneli. Mi smo se jako dobro raspitali pre nego što sazvali zbor da ne bismo imali problem i da se ne bi desilo to da nam ospore ili da neko dođe i kaže niste smeli da ga održite. Mi smo odradili sve po našem statutu“, istakla je ona dodajući da ne očekuje da Savet snosi ikakve sankcije.

Pojasnila nam je i da u Statutu Grada Novog Sada, u članu 89. stoji da predlog za sazivanje zbora građana mogu podneti organi Grada, najmanje 50 građana sa prebivalištem na području za koje se zbor saziva, savet mesne zajednice i najmanje deset odbornika Skupštine grada.

Bojana Bodroža (Foto: Inicijativa za mesne zajednice)

„Mislim da je njihov cilj upravo taj da se zborovi ne održavaju, da ljudi ne bi između sebe imali komunikaciju, da ne bi razmenjivali informacije i da se ne bi dogovarali“, rekla nam je Tadijin, uz opasku da se na zboru videlo da su ’ljudi željni da pričaju jedni s drugima’. Bodroža ocenjuje da je jasno da nadležni u gradu pokušavaju da igraju na kartu neusklađenosti pravnih akata, ali da ih to neće pokolebati, te da će i od mesnih zajednica tražiti da rade svoj posao.

„Po našem tumačenju, mesne zajednice jesu nadležne za ovo i tražimo da, ako zborove ne sazove predsednica skupštine, oni sazovu te zborove građana. Mi ćemo insistirati na tome“, istakla je ona.

PREKRŠEN ZAKON

Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju za VOICE ističe da je odluka novosadske uprave u suprotnosti sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi, usvojenim 2018. godine, kada je naše zakonodavstvo usklađeno sa evropskim propisima koji garantuju supsidijarnost, odnosno veće učešće građana i direktnu demokratiju.

On podseća da je nakon izmena zakona, obaveza svih lokalnih samouprava bila da usklade svoje statute sa tim izmenama i dopunama, kako bi se omogućilo da građani na svim nivoima mogu da pokreću inicijative, da traže zaštitu javnog interesa učešćem u procesu donošenja javnih politika, odnosno u procesu odlučivanja.

„Da ne pričam da je to srž i suština pristupnih pregovora Srbije prema Evropskoj uniji i sama osnova dobrog upravljanja koja se propagira kroz našu reformu javne uprave. Ali, caka je i u detaljima – mi imamo sve zakone, imamo sve propise, ali imamo vrlo selektivnu implementaciju, tako da u jednom slučaju jedan te isti zakon može da bude protumačen na dva načina: u zavisnosti da li je u korist vlasti ili nije u korist vlasti“, napominje Dašić.

Kada je u pitanju konkretan novosadski slučaj, on ukazuje da je pred podnosiocima inicijativa za zborove građana nekoliko mogućnosti – od obraćanja nadležnim institucijama u gradu, pokrajini i republici, gde ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu ima mogućnost pokretanja interne kontrole rada gradske uprave, preko sudskog postupka.

Danijel Dašić (Foto: Medija i reform centar Niš)

Dašić dodaje da je veoma moguće da građani sudsku presudu ili odluku nadležnih dobiju sa velikim zakašnjenjem, kada faktičko stanje verovatno više neće moći da bude ispravljeno ili presuda sprovedena, ali da je izuzetno važno da se traži odgovornost konkretnih lica koja su svojim postupanjem prekršila zakon.

„Uglavnom takvi prestupi i prekršaji, ne znam da li ovde ima osnova i za krivičnu odgovornost, ne zastarevaju tako brzo i takvi ljudi će, pre ili kasnije, morati da objasne pred nekakvim nadležnim institucijama svoje postupke“, kaže Dašić, dodajući da je osnovni problem ovog društva to što je „sistem prekinut“ u tužilaštvu, koje može neograničeno da drži bilo kakav prigovor i razmatra hoće li pokrenuti postupak.

Naš sagovornik ističe i da je neophodno sve dokumentovati, reagovati na svako kršenje zakona, a da onda nadležni ne mogu da ospore i upotrebu građanske neposlušnosti ukoliko su sve proceduralne mogućnosti iscrpljene.

IPAK IMA ZBOROVA?

I dok traje nadgornjavanje građana koji su protive nacrtu Generalnog urbanističkog plana do 2030 i koji bi da se njihove primedbe nađu i u zvaničnim zaključcima zborova građana, a zatim prosleđeni Komisiji za planove, i nadležnih iz gradske uprave koji se na te zahteve oglušuju, istovremeno grad organizuje svoju akciju predstavljanja GUP-a u podobnim mesnim zajednicama.

Tako se kroz vesti na lokalnom portalu bliskom gradskoj vlasti moglo videti da je direktor JP ’Zavod za urbanizam Novog Sada’ Dušan Miladinović krenuo u svojevrsnu turneju po mesnim zajednicama – ’Ostrvo’, ’Južni Telep’,’Sremska Kamenica’, kao i ’Stari Ledinci’ i ’Ledinci’ koje su gotovo potpuno izvan obuhvata GUP-a.

Scenario je isti – Miladinović ispriča kako je GUP odličan, a građani ga masovno podrže, ali ni iz jedne vesti nije jasno na osnovu čijeg zahteva se pomenuta okupljanja građana organizuju.

„Vlastima se i sviđa što veliki broj stvari ide kroz protest, onda ljudi izađu, izgalame se. Nema galame pre nego što se podnesu sve odgovarajuće pritužbe, prijave, zahtevi. Onda nakon toga, ako ne reaguje, onda se pozovete na to da država ne poštuje svoje zakone i propise i imate pravo na građansku neposlušnost“, zaključio je Dašić.

Dalibore Stupar (VOICE)