Skip to main content

Vlasi: Formiranje vojske Kosova umanjiće agresivne namere Srbije

Jugoslavija 21. sep 2017.
2 min čitanja

Šest država nastalih iz bivše Jugoslavije imaju svoje vojske, ne razumem zašto Srbija smatra da Kosovo ne treba da je ima – poru?uje Azem Vlasi, savetnik kosovskog predsednika Hašima Ta?ija, koji je najavio formiranje vojske Kosova do kraja ove godine.

Vlasi isti?e da Kosovo ima podršku NATO, SAD i EU za formiranje svoje vojske ali nije siguran da li ?e se to desiti do kraja godine, jer smatra da sa tim ne treba žuriti. On naglašava da formiranje oružanih snaga zahteva temeljite promene i pažljivo definisanje ustavno – pravnog odnosno zakonskog okvira.

Prema Vlasijevim re?ima, kosovska vojska bi?e oružana odbrambena formacija primerena potrebama i mogu?nostima Kosova. On je ponovio da Kosovo nema agresivne namere niti teritorijalne pretenzije prema nijednoj susednoj državi, ali mora imati svoju odbranu kao svaka nezavisna zemlja u svetu.

– Nema države bez vojske, a vojska Kosova bi?e ?uvar mira i sigurnosti države i svih njenih gra?ana, bez obzira na etni?ku i drugu pripadnost. U tom važnom poslu ra?unamo na pomo? NATO, SAD i EU jer formacije KFOR-a kao sigurnosne strukture NATO Alijanse ne mogu trajno ostati na Kosovu – isti?e Vlasi.

Na pitanje da li smatra da ?e formiranje vojske Kosova pove?ati tenzije u regionu Vlasi odgovara da ne vidi zašto bi se to desilo, ponovivši da Kosovo ne misli da napadne nijednu susednu državu. Prema njegovom mišljenju, formiranje kosovskih oružanih snaga ne?e pove?ati napetost u regionu ve? ?e je, naprotiv, umanjiti.

– Ukoliko Kosovo ne bude imalo vojsku za potrebe odbrane, to ?e u Srbiji pothraniti agresivne namere, te ?e upravo to podi?i tenzije. Dok svako ima svoju odbranu, ima?emo mir i sigurnost, što ?e omogu?iti me?usobnu saradnju izme?u dve normalne države – smatra Vlasi.

Komentarišu?i izjavu ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Da?i?a da je „formiranje vojske Kosova neprihvatljivo i suprotno rezoluciji 1244“, Vlasi ocenjuje da ta tvrdnja nema osnova, jer je pomenutom rezolucijom Saveta bezbednosti UN uspostavljena „Privremena administraciju na Kosovu“, poznatija kao UNMIK, kao i njena bezbednosna komponenta u vidu vojnog kontigenta NATO-a poznatija kao KFOR. Vlasi naglašava da su dva pomenuta tela formirana samo kao privremeno i prelazno rešenje dok se ne reši ustavni status Kosova.

– Administracija UNMIK-a je prestala da funkcioniše, to jest iscrpila je svoju funkciju, jer je od 2008. godine Kosovo nezavisna država i ima sopstvene institucije. Mi bismo voleli da na Kosovu imamo NATO vojsku, koja ?e ?uvati bezbednost naše države i gra?ana, kako ne bi trošili dodatna sredstva za tu namenu. Me?utim, mi ne odlu?ujemo o tome i formacija KFOR-a kao i NATO vojska uskoro ?e okon?ati svoju misiju na Kosovu – objašnjava Vlasi.

(M. D. Miljkovi?, Danas)