Skip to main content

VK: Ispod ustavnih mogućnosti

Autonomija 13. окт 2008.
2 min čitanja

Saopštenje Vojvođanskog kluba

Pojedine odredbe Predloga Statuta

Zanemarene istorijske činjenice. Stidljivo o vojvođanskoj imovini. Šta je sa Univerzitetom? Polazne osnove za osnivanje vojvođanskih železnica daju Ustav i Zakon o železnici.

Predsedništvo nevladine organizacije Vojvođanski klub konstatuje da se u Predlogu teksta Statuta Vojvodine zanemaruju neke istorijske činjenice. Neophodno je da se u Statutu precizira «Vojvodina koja se sa sopstvenim organima vlasti kao autonomna pokrajina priključila Republici Srbiji, sa sopstvenom teritorijom koju je unela u teritoriju Republike Srbije predstavlja autonomnu teritorijalnu jedinicu u republici Srbiji». Takođe se smatra da se moraju naglasiti pored istorijskih prava i  «istorijske tekovine i neotuđiva demokratska prava građanki i građana Vojvodine na autonomiju». Neshvatljivo je  i zašto statutopisci izbegavaju činjenicu «da je Autonomija Vojvodine nastala u Jugoslaviji kao rezultat antifašistički borbe.»
 Kada je u pitanju imovina Vojvođanski klub smatra da je neophodno precizirati da Vojvodini pripada i «sva imovina kojom je A. P. Vojvodina raspolagala do stupanja na snagu Zakona o sredstvima u svojini  Republike Srbije (15.1.1996. god.). Ovom odrednicom bi se moglo obezbediti vraćanje celokupne  vojvođanske imovine pre Zakona kojim je  na najgrublji način oduzeta imovina lokalnim samoupravama i Vojvodini.
Klub smatra da po važećem Ustavu u  Statutu mogu da se definišu i druge nadležnosti Pokrajine osim onih koja su regulisana u članu 29. Predloga Statuta. Šta je sa visokim obrazovanjem i osnivačkim pravima Pokrajine prema Univerzitetu? Postavlja se i pitanje čij će biti sadašnji Novosadski unuverzitet i da li će uošte postojati? To se iz predloženog teksta Statuta ne vidi.
Zanimljivo je da se u Statutu uopšte ne pominje železnica sem u naslovu tačke 7. Polazne osnove za upravljanje železničkom infrastrukturom nalaze se u članu 183. Ustava, kojim je garantovano pravo pokrajina da na sopstvenoj teritoriji uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u koji spada i železnički saobraćaj.
Zakonom o železnici Srbije (član 7.) definisano je  «Železnička infrastruktura je dobro u opštoj upotrebi«, ali je predviđeno i da «delatnost upravljanja železničkom infrastrukturom može da obavlja i drugi oblik preduzeća, drugo pravno lice, javno preduzaće   ili preduzetnik». Iz ovoga se jasno vidi da postoji Ustavni i zakonski osnov za formiranje železničko transportnog preduzeća u Vojvodini.  U tom smislu Vojvođanski klub podržava amandmane Vojvođanskog društva za železnicu upućene na Nacrt Statuta i poziva političke partije i poslanike, kao i predlagače Statuta da predlože ove amandmane jer su oni u intersu građana Vojvodine.
Klub smatra da se mora uspostaviti i neposredniji odnos između slušalaca i gledalaca programa Vojvođanskoj javnog servisa. U tom smislu se predlaže formiranje Radiodifuzne agencije Vojvodine i obrazovanje Saveta Agencije. Predloženo rešenje u statutu ne odgovara savremenim evropskim standardima.
Predsedništvo Kluba smatra da ovaj Statut treba da ima privremeni karakter do donošenja novog Ustava, a usvajanje Statuta je idealan povod za inicijativu za promenu ustavnog položaja Vojvodine i donošenje novog Ustava.

Novi Sad,   13.10.2008. godine.

S  poštovanjem,

Predsednik Vojvođanskog kluba

Đorđe Subotić