Skip to main content

Viktor Ivančić na sudu: Pauletić i društvo iz ST-a su medijski zločinci

Jugoslavija 24. okt 2017.
4 min čitanja

Ne smatram uvredljivim Pauleti?a nazvati svinjom koja pere svoje krvave ruke i glibom umazane papke zbog toga što ruke jesu krvave i zaista se peru. Ne mislim da su doslovno umo?ene u krv, nego da su uprljane objavljivanjem lažnih spiskova kosovaca, ?etnika i okupatora. Popisani ljudi su kasnije snosili teške konzekvence, pa je rije? o metafori koja je istina, kazao je kolumnist Novosti Viktor Ivan?i? danas pred Op?inskom gra?anskom sudu u Zagrebu. Na sudu se našao u svojstvu svjedoka zbog tužbe za naknadu štete zbog njegove kolumne ‘’, kojom Robert Pauleti?, Joško Dadi? i Ivo Bonkovi? potražuju 175.000 kuna od SNV-a, nakladnika Novosti.

Podsjetimo, Ivan?i?eva satiri?na kolumna napisana je u povodu intervjua što ga je za Slobodnu Dalmaciju s Robertom Pauleti?em, tadašnjim doministrom turizma i kandidatom za gradona?elnika Splita, a nekadašnjim urednikom i novinarom Slobodnog tjednika, medija koji je ratnih 1990-ih objavljivao lažne popise ‘?etnika’, ‘kosovaca’ i ‘suradnika okupatora’, vodio Joško Dadi?, tako?er bivši novinar ST-a. Ta dvojica bivših suradnika razgovarala su o raznim temama, da bi Dadi? tek pri samom kraju Pauleti?u postavio pitanje: ‘A što je s radom u ST-u i objavljivanjem popisa navodnih kosovaca?’ Pauleti? je odgovorio da on nema ‘apsolutno nikakve veze s tim spornim popisima’ i dodao da je on u ST-u samo formalno obnašao dužnost glavnog urednika.

Oko ove epizode Viktor Ivan?i? je u svojoj kolumni izgradio satiri?nu basnu: glavni su likovi opisani u zoomorfnim kategorijama, a sama basna na kraju donosi pouku o pravim dimenzijama ‘moralnog svinjca’. Kako je potvrdio pred sudom, svoju kolumnu je temeljio na istinitim informacijama koje su ranije dokumentirane u Novostima, u seriji tekstova Hrvoja Šimi?evi?a.

– Robert Pauleti?, Joško Dadi? i društvo iz Slobodnog tjednika jesu medijski zlo?inci. To sam napisao i to je objavljeno zato što je istina. To što su oni radili je korištenje novinarstva da bi se po?inio zlo?in. Objavljivanje lažnih lista ?etnika, kosovaca i suradnika okupatora bez obzira na teške posljedice koje su žrtve takvih lista pretrpjele, od premla?ivanja i izbacivanja iz stanova i Hrvatske je moralno dno. Da ima pravde, takvi bi pseudo novinari bili zatvoreni – kazao je Ivan?i? i dodao da je u svojoj kolumni koristio metafore jer se kroz njih istine mogu re?i jasnije.

– Ako za nekoga kažete da je svinja, ?itatelju je jasno da od toga ne?e mo?i napraviti zimnicu. Me?utim, kada za nekoga 1991. napišete da je ?etnik, onda to za ?itatelja može biti samo poziv da nekoga umlati. To je razlika izme?u tih dviju istina. Jedna stvar je lagati, a druga je slikovito upu?ivati na istinu – posvjedo?io je Ivan?i?.

Pored navo?ena primjera dr. Dušana Parpura, ravnatelja splitske vojne bolnice koji je uhapšen i smijenjen s pozicije nakon što ga je ST lažno optužio za slanje sanitetskog materijala ‘?etnicima u Knin’, Ivan?i? je kazao da mu je poznato i Pauleti?evo pisanje s po?etka 1990-ih kada je napravio reportažu o ?ovjeku koji je ležao mrtav ispred ureda Branimira Glavaša.

– Ispostavilo da nije bila rije? o atentatoru na Glavaša, kako je Pauleti? to prikazao, nego da je mu?ki ubijen nakon što je mu?en tako što mu je ulijevana sumporna kiselina u ždrijelo. Kasnije je sam priznao da na mjestu doga?aja uop?e nije bio iako je pisao u tom kontekstu. Njegova kontinuirana strategija je da laže pa je laž i ova tužba – rekao je Ivan?i?, koji je pokušaj tužitelja da zoološku metaforu protuma?e bukvalno okarakterizirao kao pokušaj pritiska i cenzure. Kako je naveo, pogotovo kada takav pokušaj dolazi od Pauleti?a koji je u jednom od svojih tekstova Jelenu Lovri? nazvao ‘novinarskom hijenom’.

– Pripadam struci koju treba zaštitit od pseudonovinarstva kakvo su njegovali Pauleti?, Dadi? i društvo. Oni su nanijeli nesagledivu štetu ne samo profesiji, nego i društvu, društvenoj atmosferi i svojim žrtvama. Da su ?etvrt stolje?a kasnije iznijeli kakav autoreferentni stav o tome i da su priznali da su zgriješili, stvar bi bila druga?ija. Me?utim, naprotiv, oni ?vrsto inzistiraju na tome da se radi o pukim klevetama i podmetanjima komunista, Jugoslavena i ekstremnih ljevi?ara – dodao je on.

Robert Pauleti? je tokom ispitivanja Ivan?i?a odbacio gotovo sve iznesene tvrdnje, pa tako i onu da je on uistinu bio glavni urednik ST-a iako je njegovo ime u ljeto 1991. godine, kada su publicirani osobni podaci navodnih ‘KOS-ovaca’, ‘?etnika’ i drugih ‘unutrašnjih neprijatelja’, na toj poziciji tiskano u impressumu.

– Bio sam nominalni urednik svega sedam tjedana. Imam materijalne dokaze da nisam dolazio u redakciju, a tada nije bilo interneta što zna?i da nisam mogao ni obavljati uredni?ki posao – rekao je Pauleti? koji je Ivan?i?u spo?itao što se pozvao na tekst Drage Hedla u kojem taj novinar prenosi njegovu izjavu kako je ratnih godina objavljivao neistinite informacije jer se ‘to tako tada radilo’.

Bivši doministar turizma inzistirao je da Hedlov tekst ne može biti vjerodostojan izvor s obzirom da je tužbu podigao i protiv nakladnika Telegrama, medija u kojem je Hedl prenio izjavu koja je ve? ranije objavljena u Feral Tribuneu i njegovoj knjizi ‘Glavaš – kronika jedne destrukcije’. Pauleti? je tvrdio da je poznati novinar ‘pogrešno interpretirao razgovor iz vlastitih interesa’, a zatim je zanijekao i da se nije kriti?ki osvrtao na svoj rad u ST-u.

– U jesen 2007. godine, u najgledanijoj politi?koj emisiji, odnosno Nedjeljom u dva, rekao sam da nisam ponosan na neke stvari iz tog razdoblja. Pri tome nisam mislio na liste koje nikada nisam sastavljao.

Pauleti?a je zanimalo i sje?a li se Ivan?i? navodnog sastanka s njim u jesen 1991. kada je, kako je rekao, njemu i Borisu Dežulovi?u te Predragu Luci?u ponudio suradnju oko pokretanja lista Blic.

– Ne mogu se sjetiti, ali sam siguran da nikada nismo dogovorili suradnju. Ono što znam je da je Marinko Boži? (op.a. – osniva? ST-a) kod Dežulovi?a, Luci?a i mene dolazio s torbama novca ne bi li pisali za ST, me?utim, mi smo to odbili – posvjedo?io je Ivan?i? koji je istaknuo da je sve što Pauleti? radi, a pogotovo kada je u pitanju komunikacija s javnoš?u, laž.

Za svjedoke u narednim ro?ištima predloženi su Dražen Rajkovi?, nekadašnji novinar ST-a, i Sovjetka Reži?, nedavno umirovljena sutkinja splitskog Županijskog suda, koja je za klevetu tužila Joška Dadi?a jer je njeno ime uvrstio na lažni popis ‘kosovaca’ i ‘petokolonaša’ koji su, tvrdio je autor, pomagali pobunu u tadašnjoj Krajini. Dadi? je tada i osu?en zbog te klevete. Pauleti? i Dadi? su protiv Ivan?i?a podigli i dvije odvojene kaznene tužbe radi uvrede, ali ne i klevete, ?ime u tim tužbama nisu osporili istinitost informacija iznesenih u njegovoj kolumni.

(Tamara Opa?i?, Novosti)