Skip to main content

Uskovitlana prašina prekriva kaljugu

Antidiskriminacija 04. jan 2014.
6 min čitanja

Dr Andrej Fajgelj, direktor Kulturnog centra Novog Sada prekršio je prava garantovana Ustavom Republike Srbije, te time povredio i građanska prava pripadnika građanske inicijative “Ubrojčavanje”, kao i građanina Petra Petrovića, koja su im garantovana Ustavom Republike Srbije – stav je Pokrajinskog ombudsmana, saznaje “Autonomija”!

Ovo je najnoviji segment jedne od priča koja bi, sva je prilika, uskoro trebalo da dobije epilog, a čiji glavni akter, A. F, po mišljenju svojih sledbenika, “razume demokratska načela i poznaje svetske standarde”, a koji je, široj javnosti poznat, između ostalog, i po “u vidu zabrana ispoljenoj brizi za prava i slobode svih Novosađana, kao i po brojanju nacionalnosti žrtava u filmu Anđeline Džoli U zemlji krvi i meda”, i sl.

Kulturni centar Novog Sada i svinjarije koje od jeseni pretprošle godine ne prestaju da obeležavaju ovu ustanovu i aktivnosti njenog, na krilima naprednjačkog postizbornog upodobljavanja, postavljenog čelnog čoveka, tipičan su primer orkanski uskovitlane prašine, od koje i ispod koje se ne vide tone na brzinu nataložene kaljuge. Jer, kako drugačije nazvati suludu ubeđenost da su baš oni, pripadnici Dveri (isključeni čak i iz te organizacije) i Treće Srbije – mesije predodređene da spasu duše i mozgove, dakako, građana Novog Sada! Opasna opsesija sročena je u projekat “Kulturni centar”, koji ima, kako njegovi poslenici misle, misiju suptilnog, a zapravo nasilnog nametanja desničarskog, klerikalnog koda usred glavnog grada građanske Vojvodine, a pod od lošeg materijala skrojenom maskom očuvanja (jedno)nacionalne kulture!

Sve je počelo smenjivanjem i kažnjavanjem Lasla Blaškovića, koji je, rekoše Fajgelj i misionari, latinicom prekršio Ustav, prelilo se preko zabrane izlaganja umetničkog dela, pa najnovijeg primera vređanja građana (ovog puta vernika) i svojevrsnog prostakluka, izvođenjem dela Stabat mater (plač majke Božije) u KCNS usred Božića po gregorijanskom kalendaru, pa sve do najnovijeg, ali, uvereni smo ne i poslednjeg, primera oglušavanja o stav i opomenu jedne zvanične pokrajinske institucije o kršenju građanskih prava zagarantovanih Ustavom Republike Srbije!

Poslednji dani lanjske godine ostaće zabeleženi po tome što je građanski deo Novog Sada, njegov najangažovaniji, učeni, umetnički i kulturni segment, reagovao na ovaj svojevrsni teror KCNS uličnim akcijama, ali i institucionalno. Na adresu Pokrajinskog ombudsmana stigle su pritužbe građanske inicijative “Ubrojčavanje”, kao i građanina Petra Petrovića na postupanje direktora KCNS dr Andreja Fajgelja, a povodom negovog zahteva da jedan od radova na izložbi slika studenata master studija Akademije umetnosti u Novom Sadu bude uklonjen iz izložbenog prostora KCNS. Jer, po njegovom neprikosnovenom sudu, ta slika predstavlja provokaciju i vređa građane “administrativnog sedišta severne pokrajine”, koji su u većini hrišćanski vernici. Nakon Fajgeljeve zabrane jednog dela, studenti odlučuju da izložbe ni ne bude.

Ombudsman po ovim predstavkama iznosi stav, o čemu i obaveštava “Ubrojčavanje” kao i građanina Petrovića, da je direktor Fajgelj, prilikom uklanjanja slike, prekršio prava garantovana Ustavom Republike Srbije, te ih obaveštava da je Upravnom odboru KCNS uputio dopis po kome UO treba i da se izjasni.

Imajući u vidu da se sloboda izražavanja može ograničiti isključivo zakonom, Ombudsman obaveštava Upravni odbor KCNS da je “članom 11 Ustava propisano da je Srbija svetovna država, a crkve i verske zajednice su odvojene iod države. Članom 46 propisuje se da se jemči sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje. Sloboda izražavanja može se zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Član 73 koji se odnosi na slobodu naučnog i umetničkog stvaranja propisuje da je naučno i umetničko stvaralaštvo slobodno, a autorima naučnih i umetničkih dela jemče se moralna i materijalna prava u skladu sa zakonom.”

Uz ovo podsećanje na kršenje Ustava, Ombudsman Upravni odbor obaveštava i da je “iz sredstava javnog informisanja došao do saznanja da je prilikom smene prethodnog direktora KCNS Lasla Blaškovića, predsednik UO KCNS Davor Peulja (saobraćajni inženjer po struci) izjavio da je Skupštini Novog Sada uputio predlog za razrešenje direktora KCNS, jer je postupio suprotno odredbama Ustava Republike Srbije, kao i zakona i Statuta grada Novog Sada i statuta ustanove. Stoga, Pokrajinski ombudsman očekuje od Peulje da na isti način reaguje i u ovom slučaju, imajući u vidu da se radi o istoj pravnoj situaciji – kršenju propisa od strane odgovornih lica u ustanovi!

Čeka se Sekretarijat za kulturu i informisanje

– Pokrajinski ombudsman se obratio i Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje da se i ono, u svojstvu organa nadležnog za nadzor nad radom ustanova u oblasti kulture, izjasni povodom ovog slučaja – kaže Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Hajnrih.
– Sekretarijat se još nije izjasnio, poslali smo mu još jedan poziv, još uvek u zakonskom roku, čekamo odgovor. U slučaju da do njega ne dođe, o svemu ćemo, kako nalažu pravila, obavestiti Vladu Autonomne Pokrajine Vojvodine. Kada se izjasne svi koje smo pozvali, donećemo zaključak i okončati postupak, a do tada nećemo davati informacije o ovom predmetu – poručuje Ombudsman.

Ombudsman je, potom, tražio od predsednika UO KC NS da se izjasni kakve je mere preduzeo Upravni odbor povodom postupanja direktora KC NS.

Ubrzo, stiže i odgovor predsednika Peulje, u vidu nadobudnih lekcija “mladih lavova”, “uglađenih”, tzv salonskih desničara, na četiri kucane stranice! U njemu se, između ostalog, Pokrajinski ombudsman proziva i opominje da “postupa po zahtevu neovlašćenog inicijatora, ne utvrđuje činjenično stanje, ne poznaje Ustav Republike Srbije, ne poznaje osnovna načela sloboda i prava, ne poznaje iskustva iz međunarodne sudske prakse, predlaže mere pre sprovedene istrage….”

“Princip da slobode nisu apsolutne, već ograničene drugim slobodama”, podseća, između ostalog, Peulja Pokrajinskog ombudsmana, “opšte je prihvaćen u liberalnim demokratijama razvijenog sveta, a tu najviše mislimo na Evropsku uniju, koja je u današnje vreme vodilja u poštovanju ljudskih prava. Najteža, ali i neizbežna posledica vašeg nepoznavanja tog principa je diskriminacija, jer da bi slobode jednih postale apsolutne, potrebno je zanemariti slobode drugih. Za razliku od vas, direktor Fajgelj je u slučaju iz Dopisa pokazao doslednu brigu za slobode svih. Vodio je dijalog sa svim stranama, ali nije uspeo da ih pomiri…Tada je doneo tešku, ali pravednu odluku da sporno delo ne prihvati. U burnoj javnoj debati, koja je usledila ostao je usamljen u zastupanju svih sloboda i svih grupa… Drugi učesnici u debati su uglavnom potpuno ignorisali prava drugih, poput izlagača. Takva diskriminacija je dostigla vrhunac vašim Dopisom, jer ima li većeg skandala nego da zaštitnik prava građana ignoriše prava građana? ”

Peulja u ime Upravnog odbora Kulturnog centra zaključuje: ”Zatečeni neshvatljivom količinom propusta u vašem Dopisu, pokušali smo da nađemo objašnjenje kako je do toga došlo. Došli smo do tri mogućnosti, a pozivamo i vas da se izjasnite. (!) Prvo objašnjenje je da ste, naprosto nestručni. Drugo, da je vaše postupanje politički inspirisano… kao doprinos kampanji pokrajinskih vlasti protiv gradskih (novosadskih) vlasti. Treće objašnjenje je mukotrpna i ne uvek uspešna tranzicija pokrajinske birokratije iz komunizma u demokratiju. Funkcija ombudsmana u našem društvu, još uvek nova i nedovoljno poznata, možda je skliznula u, ovim prostorima, stariju i poznatiju funkciju političkog komesara, koji građanima obećava utopiju ‘pravo na crveni tepih’, a ukida prava koja im zaista pripadaju, baš kao i 1945. godine, vaš odnos prema verskim osećanjima takođe podseća na taj period…”

Ombudsman: Neću podneti ostavku!

aniko– Podrazumeva se da neću izaći u susret zahtevu Treće Srbije da podnesem ostavku – odgovara Aniko Muškinja Hajnrih na pozive da da ostavku kao i na primedbe na njen rad.
– Podsećam, Pokrajinski ombudsman nije inokosni organ, zaštitu građana obavlja pokrajinski ombudsman i pet zamenika, koje takođe bira Skupština APV. Institucija Pokrajinskog ombudsmana nije prekoračila ovlašćenja i rad ove ustanove nikako ne može da se tumači kao borba protiv gradske vlasti… U isto vreme Ombudsman je javno pohvalio i Kulturni centar kada su natpisi na poslovnom prostoru ispisani na jezicima pripadnika nacionalnih manjina, koji su u službenoj upotrebi! A, kad je reč o pozivanju Miroja Jovanovića potpredsednika Treće Srbije i savetnika gradonačelnika Miloša Vučevića, na odluku Ustavnog suda, podsećam da ona ne proizvodi pravno dejstvo do njenog objavljivanja, a opštepoznato je da odluke Ustavnog suda deluju unapred! Dakle, nema dileme, Pokrajinski ombudsman ima ovlašćenja da nadzire rad Kulturnog centra Novog Sada, kao institucije čiji je osnivač Grad Novi Sad.
Što se tiče navoda da sam “četiri godine maltretirala jedan deo nosilaca javnih ovlašćenja”, moram da podsetim da Pokrajinski ombudsman već deset godina “maltretira” organe javne vlasti, a sve u interesu građana, kojima često ne preostaje ništa drugo nego da pomoć zatraže od ove institucije. Što se mene tiče, ja sam tri godine na ovoj funkciji! – iznosi Aniko Muškinja Hajnrih.

I na kraju, saobrćajni inženjer Peulja stameno i samouvereno staje u odbranu šefa Fajgelja kontrapozivom i u novom jurišu na novu adresu, a sve u cilju čistote i spasa duše i, dakako, mozga građana Novog Sada, a pod maskom smene generacije, poentira: “Što se tiče vašeg predloga za razrešenje direktora, mi smo izabrali g. Fajgelja, mladog povratnika iz inostranstva, zato što je obrazovan i stručan, ali i zato to razume demokratska načela i poznaje svetske standarde. Nadamo se takvim promenama u svim ustanovama, a nakon ovog vašeg Dopisa, uvereni smo da je kancelarija ombudsmana jedna od prvih adresa na kojima je smena generacija potrebna”.

Branislava Opranović (Autonomija)