Skip to main content

Ujedinjeni Balkan za čist vazduh: Svi želimo da dišemo

Jugoslavija 22. apr 2021.
2 min čitanja

U prethodna tri meseca kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” okupila je mrežu od više od 520 organizacija, pojedinaca i eksperata i ekspertkinja sa ciljem da informiše stanovnike Zapadnog Balkana o uzrocima, posledicama i mogućim rešenjima za poboljšanje kvaliteta vazduha, saopštio je danas Evropskog fonda za Balkan.

„Ovom kampanjom želeli smo da istaknemo da svi mi sa Zapadnog Balkana imamo dovoljno potencijala, znanja i kapaciteta, da zajedno i solidarno radimo na rešavanju problema zagađenja vazduha“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, isključiva potreba da udišemo čist i zdrav vazduh ujedinila ih je u solidarnoj borbi preko kampanje “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” koja je inicijalno pokrenuta od strane Evropskog fonda za Balkan.

Partnerske organizacije u inicijativi su Pravo na grad, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Beogradska otvorena škola (BOŠ) iz Beograda (Srbija); Environmental and Territorial Management Institute iz Tirane (Albanija); Ekoforum iz Zenice i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle (Bosna i Hercegovina); Sbunker iz Prištine (Kosovo); Air Care iz Skoplja (Severna Makedonije) i OZON iz Podgorice (Crna Gora).

U saradnji sa ekspertima i ekspertkinjama iz regiona tokom dosadašnje kampanje bavili su se zagađenjem vazduha i posledicama po smrtnost i zdravlje građana, zagađenjem i posledicama na neplodnost, zagađenjem iz industrije i velikih zagađivača i kvalitetom vazduha u svetlu COVID–19 pandemije.

„Želeli smo da pored informisanja naših sugrađana povežemo regionalne organizacije, aktiviste i aktivistkinje i pošaljemo poruku da svi želimo da dišemo čist vazduh i da tu borbu vodimo ujedinjeni i solidarni“, navodi se u saopštenju.

Sadržaje, tekstove i poruke su samo na društvenim mrežama doprele do 650.000 ljudi na Zapadnom Balkanu, a u tradiocionalnim medijima emitovano je više od 500 članaka, objava i intervjua.

„Naša borba za čist vazduh se nastavlja. Nastavićemo da radimo na povećanju informisanosti građana i građanki o ovom problemu, ali i na zagovaranju rešenja, kako bismo smanjili zagađenje vazduha i poboljšali kvalitet života na Zapadnom Balkanu. Mi, stanovnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Severne Makedonije i Srbije jednako smo izloženi zagađujućim materijama u vazduhu bez obzira na uzrast, pol, veru, naciju ili jezik kojim govorimo i ujedinjenjeni u solidarnoj borbi nastavićemo da zahtevamo čist i zdrav vazduh za sve nas“, piše u saopštenju.

Organizacije koje su vodile kampanju “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh”, odlučile su da je podignu na viši nivo i transformišu se u regionalnu mrežu, koja će biti otvorena za sve organizacije posvećene solidarnoj borbi za čist i zdrav vazduh za sve.

(Autonomija)