Skip to main content

TS uputila poslanicima amandmane na Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Info 25. nov 2021.
< 1 min čitanja

Transparentnost Srbija (TS) saopštila je danas da je svim poslaničkim grupama i samostalnim poslanicima uputila predloge amandmana na pojedine odredbe Predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

TS je u saopštenju pozvala poslanike da te amandmane podnesu kao svoje u datom ili izmenjenom obliku i da time „utiču da se neki od najvećih nedostataka tog predloga zakona otklone pre njegovog usvajanja i pre raspisivanja referenduma u vezi sa promenama Ustava“.

Transparentnost je, između ostalog, predložila da se briše odredba koja predviđa overu potpisa za narodnu inicijativu uz naknadu, jer se kako su ocenili, na taj način obeshrabruje korišćenje ustavnih prava građana.

„U članu koji uređuje referendumsku kampanju, najbitniji predlog je brisanje dela norme po kojoj bi se kampanjom smatralo i ‘javno predstavljanje referendumskih predloga’. Definicija u postojećem tekstu ozbiljno sužava prostor za demokratski dijalog jer uvodi zabrane i obaveze za fizička i pravna lica koja su zainteresovana da organizuju debate na kojima bi se objektivno sagledavala odluka koja je predmet odlučivanja na referendumu, a bez usmeravanja volje građana u pravcu podrške ili protivljenja toj odluci“, piše u saopštenju.

Ocenjuje se da je „posebno apsurdno“ što bi, na osnovu postojeće definicije bilo zabranjeno da raspravu o sadržaju predstojećih ustavnih amandmana organizuju Pravni fakulteti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Prištini ili Novom Pazaru „jer javne ustanove ne smeju biti organizatori referendumske kampanje“.

Svi amandmani i dopis poslanicima objavljeni su na sajtu TS, navedeno je u saopštenju.

(Beta)