Skip to main content

TEMERIN: U svim programima

Evropa u Vojvodini 22. јун 2015.
5 min čitanja

Serijom tekstova pod zajedničkim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvođanskih lokalnih samouprava u privlačenju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na značaj evropskih projekata za građane Vojvodine, ali i da se naznače problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


Opština Temerin, u kojoj po poslednjem popisu živi oko 30.000 ljudi, u periodu od 2007. do danas je realizovala desetak međunarodnih projekata koji su finansirani sredstvima Evropske unije. S obzirom na broj stanovnika i razvijenost, ova lokalna samouprava se može pohvaliti velikim brojem realizovanih projekatnih aktivnosti u različitim sferama života, a svakako najpoznatiji od njih je Vojvodina metal klaster, koji je EU finansijski podržala od 2011. do 2013. godine.

Direktor Agencije za razvoj opštine Temerin Stanislav Tomišić kaže da je od svih deset projekata Vojvodina metal klaster ujedno i najbolji, o čemu govori i podatak da je dobitnik dva međunarodna i jednog domaćeg priznanja. Projekat čiji nosilac je upravo opština Temerin okuplja 118 preduzeća koja se u najvećoj meri bave proizvodnjom i prodajom proizvoda metalske industrije. Vojvodina metal klaster finansiran je iz EU programa RSEDP 2 sa oko 740.000 evra.

Metal klaster je dobitnik 3. nagrade European Projects Awards – 2013 IPA u kategoriji „concluded project“ koju dodeljuje European Projects Association (EPA), kao i međunarodnog priznanja Bronze Cluster Management Excellence, koji dodeljuje European Secretariat for Cluster Analisys (www.cluster-analysis.org). Uz ove dve, VMC je dobitnik i nacionalnog priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“ za 2014. godinu.

Filigranska implementacija

Kao razloge ovakve uspešnosti, Tomišić navodi pre svega odličnu ideju, koja je okupila veliki broj preduzeća slične delatnosti koje su poslednjih nekoliko godina u prilici da zajednički nastupaju na domaćem i inostranom tržištu i samim tim uvećaju svoje profite. – Projekat je doživeo uspeh i zbog konzistentnosti i kompetentosti. Odlikuje ga visokoprofesionalan projektni menadžment i veoma precizna i filigrantska implementacija projektnih aktivnosti, što omogućuje dugoročnu održivost rezultata projekta – smatra Tomišić.

vojvodina metal klaster osnivanje
Ponos Temerina: Osnivačka skupština Vojvodina metal klastera

Uz Vojvodina metal klaster, prema oceni direktora Agencije za razvoj opštine Temerin, jedan od najuspešnijih projakata je i Dnevni centar za decu i roditelje (www.dnevnitemerin.rs), čiji je nosilac takođe opština Temerin, a iz sredstava EU tokom 2012. i 2013. godine podržan je sa ukupno 132.134 evra. Tomišić kaže da je i ovaj projekat 2013. bio visoko pozicioniran u okviru dodele priznanja European Projects Awards – 2013 IPA, takođe u kategoriji „concluded project“,  jer se našao na 11. mestu na listi najbolje ocenjenih projekata u okviru IPA 2013. Tomišić kao razloge uspešnosti i ovog projakat navodi odličnu ideju, konzistentnost i kompetentnost, i njegovu dugoročnu održivost. Projakat je počeo sa radom septembra 2012, a nakon projektnog finansiranja od strane EU, predviđeno je da njegov rad nastavi da podržava lokalna samouprava.

Dnevni centar za decu i roditelje nalazi se u novoizgrađenoj kući i namenjen je učenju, radu, vežbanju, uživanju i igri dece i mladih i njihovih roditelja. Dnevni centar obezbeđuje uslove za kvalitetniji život u porodici, razvoj, pravo na obrazovanje, odmor, sport i rekreaciju i rehabilitaciju deci i mladima sa smetnjama u razvoju. Dnevni centar po ambijentu i atmosferi podseća na prijatnu porodičnu kuću u kojoj su tri sobe za grupni rad sa decom i mladima, sala za rekreaciju i stimulaciju (kinezi terapija), soba za odmor (muzikoterapija), kuhinja i kupatila sa tuš kabinama koji su na upotrebi roditeljima i deci. Dnevni centar ima i veliku terasu koja je u funkciji pozornice i dvorište u kojem se planira postavka opreme za sprovođenje sadržaja i na otvorenom.

Dnevni centar pruža različite vrste dnevnih usluga i sadržaja kroz radionice, individualni ili grupni rad, podršku i razgovor, namenjen deci i mlаdima uzrasta od šest do 27 godina, bez obzira na vrstu ometenosti. Sa decom i mladima rade kvalifikovani i obučeni stručnjaci, različitih profila, kako što su defektolozi, psiholozi, pedagozi, vaspitači, lekar, fizioterapeut i negovateljice, ali i 20 volontera i mladih.

Temerin Dnevni centar za decu
Dnevni centar po ambijentu i atmosferi podseća na prijatnu porodičnu kuću

Definisanje kritičnih tačaka

Kao jedan od značajnijih projekata za lokalnu samoupravu Tomišić ističe projekat Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava  za primenu mera energetske efikasnosti – ENEFO, koji je Evropska unija kroz Program Exchange 3 finansirala sa oko 48.000 evra. Ciljevi koji su ispunjeni kroz realizaciju ovog projekta tokom 2010. i 2011. godine on vidi u stečenom znanju u oblasti energetske efikasnosti i imenovanje opštinskog energetskog menadžera i asistenta. Rezultat projekta je i kupovina opreme, hardvera i GPS uređaja za izradu katastra javne rasvete. Takođe urađen je i elaborat registara potrošača javnih ustanova i elaborat energetskih bilansa javnih ustanova i javnog osvetljenja za tri godine, što je rezultovalo definisanjem kritičnih tačaka potrošača.

temerin energetska efikasnost seminar
Seminar u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za primenu mera energetske efikasnosti – ENEFO“

Tomišić napominje da je opština Temerin jedna od retkih opština u Srbiji koja ima najmanje jedan uspešno realizovan projekat na svim programima koji su im bili dostupni, kao što su IPA CBC HU-SER, IPA CBC CRO-SER, IPA SEE, IPA (EXCHANGE, RSEDP2, socijalna zaštita, inkluzija i dr.), ali i mnogi projekti koji su finansirani iz sredstava USAID, GIZ, SIPPO i sličnih fondova. Stoga Tomišić smatra da u opštini Temerin u ovom vremenskom periodu nije ni bilo neuspešnih projekata.

Tomišić kaže da je bilo problema u radu ranijih godina, ali da su oni sada prevaziđeni, kroz različite vrste obuka i seminara za izradu i implementaciju projekata, koje je od 2008. sprovodila Agencija za razvoj. – Ova obuke prošlo je više od 350 polaznika. Na taj način značajno su unapređeni kapaciteti loklane zajednice, tako da sada u opštini mnoge javne ustanove i institucije apliciraju i realizuju mnoge projekte koje finansiraju inostrani donatori. Proces uvođenja programskog budžetiranja takođe pozitivno utiče na sve aktere – tvrdi Tomišić.

Dovoljno upućeni, ali ne znaju detalje

Direktor Agencije za razvoj napominje da je najšira javnost u Temerinu redovno upoznata sa njihovim projektnim aktivnostima, ali priznaje da vidljivost rezultata projekata može da bude još bolji. On smatra da, za razliku od nacionalnog ili pokrajinskog nivoa vlasti, na lokalnom nivou, a posebno u manjim ili slabije razvijenim sredinama, ne postoje (pred)uslovi za izgradnju i održavanje informacionih sistema i velikih internet-portala koji će omogućiti veću transparentnost efekata i korišćenja sredstava EU fondova.

Građani Temerina različito su upoznati sa realizacijom pojedinih EU projekata u njihovoj opštini. Polovina njih tvrdi da nemaju nikakva saznanja i da uopšte o tome nisu informisani, dok druga polovina kaže da su dovoljno upućeni, ali da ne znaju detalje. Niko od anketiranih Temerinaca nije odgovorio da je apsolutno upućen u realizaciju projekata. Govoreći o spremnosti opštine da privuče sredstva iz EU fondova anketirani odgovaraju na potpuno različit način: od toga da opština uopšte ne koristi mogućnosti do toga da opština mogućnosti koristi maksimalno. Ipak, većina anketiranih smatra da opština ima dovoljno kapaciteta da pripremi i sprovede projekte koje finansira EU, ali neki od građana zameraju određenim ljudima koji vode opštinu da nisu dovoljno zaiteresovani da urade nešto za sredinu u kojoj žive.

Darko Šper

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isključivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)