Skip to main content

Sud pravde EU presudio: Poljska ne garantuje nezavisnost i objektivnost sudova

Planeta 05. jun 2023.
2 min čitanja

"Ovo je već četvrta presuda u kojoj je Sud pravde EU utvrdio da Poljska svojim reformama pravosuđa krši ugovor i legislativu EU"

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sign_in_front_of_the_Court_of_Justice_of_the_European_Communities_(now_the_Court_of_Justice_of_the_European_Union),_November_2006.jpg

Evropski sud pravde danas je presudio da je Poljska prekršila zakone EU spornom reformom pravosuđa iz 2019. godine.

Sud pravde EU u Luksemburgu presudio je da posle reforme pravosuđa od dolaska na vlast konzervativaca iz Prava i Pravde Jaroslava Kačinjskog pre osam godina Poljska više ne garantuje nezavisnost i objektivnost sudova, na šta je obavezuje Sporazum EU.

Poljska nije ispunila obaveze koje proizlaze iz Sporazuma o EU u nekoliko tačaka.

Evropski sud pravde današnjom presudom je potvrdio da Poljska ne garantuje više nezavisnost i objektivnost sudova, kako je ocenila Evropska komisija koja je Poljsku tužila aprila 2021. godine.

Povod za tužbu bila je temeljna reforma pravosuđa i sistema disciplinovanja poljskih sudija iz 2019. godine koja je otvorila vrata političkim pritiscima na sudije a između ostalog onemogućila im je da proveravaju da li poljski sudovi ispunjavaju kriterijume sudova Unije. Zbog toga što su postavili to pitanje smenjeno je ili suspendovano nekoliko sudija.

Sud pravde EU izrekao je tada i privremenu meru zatraživiši da Poljska do konačne presude ne primenjuje sporne zakone zbog kojih je EK tuži, a pošto su to poljske vlasti ignorisale sud je naredio Poljskoj da plaća kaznu od milion evra dnevno. Posle izmena nekih zakona i ukidanja spornog Disciplinskog odeljenja Vrhovnog suda dnevna kazna od aprila ove godine je prepolovljena.

Ovo je već četvrta presuda u kojoj je Sud pravde EU utvrdio da Poljska svojim reformama pravosuđa krši ugovor i legislativu EU a vlada desničarske stranke Pravo i Pravda povukla se nakon prve dve presude i odustala je makar od prisilnog penzionisanja sudija Vrhovnog suda i prevremenog penzionisanja sudija u ostalim sudovima.

Vlada premijera Mateuša Moravjeckog brani se da je kontroverzna reforma pravosuđa nužna da očisti poljsko pravosuđe od komunističkih sudija i takođe tvrdi da pitanja pravosuđa spadaju isključivo u nadležnost država članica.

Sud pravde EU konstatovao je danas da poštovanje evropskih vrednosti od strane država članica, kakve su pravna država, pravo na pravedan proces i nezavisnost sudova spada u njegove nadležnosti.

„Monopolistička kontrola iz reforme povezana sa zabranama i disciplinskim prekršajima može još više da oslabi osnovno pravo na istinsku sudsku zaštitu koje je deo zakona EU“, konstatovale su danas sudije EU u Luksemburgu.

Sud pravde EU potvrdio je danas svoju ocenu iz ranije presude prema kojoj Disciplinsko odeljenje Vrhovnog suda ne ispunjava kriterijume nezavisnosti i nepristrasnosti.

Izmenama zakona koje je predložio poljskom parlamentu predsednik Poljske Andžej Duda od ove godine o disciplinskim kaznama za sudije više neće odlučivati to posebno odeljenje Vrhovnog suda već Vrhovni upravni sud.

Poljska je do sada zbog ignorisanja odluke o privremenim merama Suda pravde EU platila više od 550 miliona evra a pošto je odbijala da ih uplaćuje EK je za toliko smanjivala sredstva Poljskoj iz evropskih fondova.

Sa današnjom presudom prestaje obaveza Poljske da plaća kazne.

(Beta, foto: Wikimedia)