Skip to main content

Studija u EU i Srbiji i Severnoj Makedoniji: Nema poboljšanja u integraciji Roma

Građani 25. okt 2022.
2 min čitanja

Položaj Roma uz loše životne uslove i neizvesne izglede za školovanje i rad nije poboljšan uprkos ciljevima koje je postavila Evropska unija (EU), navodi se u danas objavljenom izveštaju Evropske agencije za osnovna prava (FRA) koji je pored članica Unije obuhvatio i kandidate za članstvo Srbiju i Severnu Makedoniju.

Romi se svuda “i dalje suočavaju sa šokantnim nivoima marginalizacije i diskriminacije”, naveo je u saopštenju direktor FRA Majkl O’Flaerti (Michel O’Flaherty), i dodao da kreatori nacionalne politike treba da ulože “sve napore da se bore protiv ove nepodnošljive situacije”, dodao je O’Flaerti.

Izveštaj zasnovan na skoro 8.500 svedočenja Roma u deset evropskih zemalja, ističe “nedovoljan i previše spor napredak”.

Prema FRA, čije je sedište u Beču, 80 odsto pripadnika romske zajednice živi u siromaštvu, dok je taj prosek među ostalim stanovništvom EU oko 17 odsto. Ovaj podatak je bio isti i kada je rađena poslednja studija na tu temu 2016. godine.

Više od polovine živi u vlažnim, mračnim smeštajnim jedinicama bez odgovarajućih sanitarnih objekata (u odnosu na 61 odsto u 2016. godini), a 22 odsto nema tekuću vodu (u odnosu na 30 odsto pre šest godina).

Samo 43 odsto Roma u EU ima plaćen posao, dok je prosečna zaposlenost u Uniji 72 odsto.

Očekivani životni vek Romkinja je 71 godina, a Roma 67 godina, u poređenju sa 82 i 76 godina za opštu populaciju u EU.

Kada je reč o obrazovanju, brojke su dramatične budući da 71 odsto mladih Roma prerano napušta obrazovni sistem, dok je taj prosek samo 10 odsto među mladima od 18 do 24 godine u EU.

Izveštaj se temelji na podacima koje je FRA prikupila tokom 2021. u članicama EU – Hrvatskoj, Češkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Portugalu, Rumuniji, Španiji, kao i u dve zemlje kandidata Srbiji i Severnoj Makedoniji.

U Bugarskoj i Slovačkoj podatke su prikupile nacionalne vlasti uz podršku FRA.

(Beta-AFP)