Skip to main content

Srbija bez zaštitnika građana

Autonomija 23. јул 2012.
< 1 min čitanja

Petogodišnji mandat zaštitnika građana Saše Jankovića ističe danas, a do izbora novog tu dužnost obavljaće njegov zamenik, i to najduže šest meseci.

Skupština Srbije, koja bira zaštitnika građana, dužna je da najkasnije šest meseci pre isteka mandata, pokrene izbor ombudsmana.

Vršilac dužnosti ombudsmana do izbora novog biće dosadašnji zamenik zaštitnika građana Miloš Janković.

Saša Janković je ranije rekao da nije dobro da institucija koja kontroliše rad drugih državnih organa u zaštiti prava građana ne radi u punom kapacitetu i da se nada da će novi ombudsman biti brzo izabran.

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava, kao nezavisan i samostalan organ i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje.

U martu su medijska udruženja i asocijacije, brojne nevladine organizacije, predstavnici nezavisnih regulatornih tela i Liberalno-demokratska partija zatražili od parlamenta da ombudsman bude izabran što pre.

Zaštitnika građana bira Skupština Srbije glasovima najmanje 126 poslanika, dok kandidata predlaže Odbor za ustavna pitanja većinom glasova svojih članova.

Pravo da predloži kandidata za zaštitnika građana Odboru za ustavna pitanja ima svaka poslanička grupa.

Kandidat za zaštitnika građana treba da bude diplomirani pravnik, da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Skupština Srbije je krajem juna 2007. izabrala Sašu Jankovića za zaštitnika građana, a zakletvu je položio 23. jula 2007. godine.

Mandat zaštitnika građana je pet godina i može najviše dva puta da bude biran na tu funkciju.

(Beta)