Skip to main content

Smanjiti stranački uticaj na nacionalne savete manjina

Autonomija 19. јул 2012.
2 min čitanja

Neophodno je da država preduzme mere kojima bi se smanjio stranački uticaj na rad nacionalnih saveta, navela je institucija Pokrajinskog ombudsmana u istraživanju “Dve godine nacionalnih saveta”.

“Nacionalni saveti, kada predlažu člana upravnog ili školskog odbora obrazovno- vaspitno ustanove, treba da vode računa o stručnosti kandidata, a ne o njegovom članstvu u određenoj političkoj stranci”, navodi se u istraživanju, koje je objavljeno na internetskoj stranici ombudsmana (www.ombudsmanapv.org).

Dodaje se da nadležni državni organi treba da obezbede sve neophodne uslove da  informisanje na jeziku pripadnika nacionalnih manjina bude slobodno, nezavisno i objektivno, lišeno partijskih, užegrupnih ili privatnih uticaja na uređivačku politiku.

Da bi se otklonili problemi uočeni u praksi, ombudsman je ocenio da je neophodno usaglasiti zakone u oblasti kulture, obrazovanja i javnog informisanja sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Ombudsman je naveo i da je neophodno dopuniti Zakon o budžetskom sistemu.

„U cilju transparentnog finansiranja i sprečavanja mogućnosti nenamenskog trošenja budžetskih sredstava ,nacionalne savete treba uvrstiti u indirektne budžetske korisnike”, piše u istraživanju.

Ombudsman je preporučio i da se preduzmu mere i aktivnosti, u cilju integracije nacionalnih manjina u sve sfere društvenog života, i u cilju sprečavanja ili ublažavanja procesa „zatvaranja” manjinskih nacionalnih zajednica, kako prema većinskoj, tako i prema drugim manjinskim nacionalnim zajednicama.

U ostvarivanju ovog cilja potrebno je i unaprediti način učenja srpskog jezika kao nematernjeg za pripadnike nacionalnih manjina, pa Pokrajinski ombudsman smatra da treba da se razmotri mogućnost uvođenja dvojezične nastave na srpskom i manjinskom jeziku u osnovne škole na teritoriji Vojvodine, tamo gde se pokaže dovoljno interesovanje za ovu vrstu nastave.

Potrebno je preduzeti mere i aktivnosti kojima će se pripadnicima većinskog naroda omogućiti upoznavanje sa kulturom i tradicijom nacionalnih manjina, kao i pravima koja su pripadnicima manjina zagarantovana pozitivno-pravnim propisima, navodi se u istraživanju.

Dodaje se da je neophodno detaljnije propisati razloge za raspuštanje nacionalnog saveta, kao i pravila postupka koji nadležni državni organ u tom slučaju sprovodi.

Potrebno je iznaći rešenje kojim će se staviti van snage odluke kojima su nacionalni saveti prekoračili zakonsko ograničenje u pogledu škola koje su proglašene ustanovama od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine, piše u istraživanju.

(Autonomija)