Skip to main content

Slavko Ćuruvija fondacija i Crta pokrenuće pravni postupak protiv REM-a

Građani 29. јул 2022.
2 min čitanja

Slavko Ćuruvija fondacija i CRTA ocenili su danas da je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) odlukom da ponovo dodeli nacionalne frekvencije „televizijama koje godinama unazad ne poštuju ni minimum propisanih uslova za pružanje medijske usluge“, prekršio odredbe Pravilnika kojim je regulisan postupak i kriterijumi za izdavanje dozvola i zbog toga najavili pravni postupak protiv tog tela.

„Pravilnikom je, između ostalog, definisano da REM ocenjuje u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat na osnovu koga mu je izdata dozvola, kao i da li je do momenta odlučivanja podnosiocu prijave izrečena neka od mera predviđenih Zakonom“, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Stručna služba REM-a u izveštajima o nadzoru emitera, kako su naveli, godinama unazad konstatuje da te televizije ne poštuju elaborate na osnovu kojih im je izdata dozvola, da nemaju obavezne programske sadržaje, te da ne ispunjavaju minimum propisanih uslova za pružanje medijske usluge.

„Istim emiterima je izrečen niz mera zbog kršenja zakonskih odredbi“, istakli su u saopštenju.

Naglasili su da će Slavko Ćuruvija fondacija i CRTA iskoristiti sve zakonske mogućnosti da pokrenu postupke pred nadležnim institucijama protiv REM-a zbog nepoštovanja Zakona o elektronskim medijima i kriterijuma za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole na osnovu sprovedenog javnog konkursa koji su precizno definisani Pravilnikom.

Judita Popović: Većina u REM-u koja je odlučila o frekvencijama nije u pravu

Mediji koji već imaju nacionalnu frekvenciju već su pokazali kako su radili i nisu pokazali da će promeniti odnos prema programskim sadržajima i građanima Srbije, izjavila je Judita Popović, članica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

„Iz tog razloga smatram da većina koja je donela odluku nije u pravu“, rekla je Popović novinarima nakon sednice REM-a.

Popović je za medije rekla da je očekivala „više razumevanja za medijski pluralizam“.

Dodala je i da zakon predviđa da se mora uzeti u obzir na koji način su radili pružaoci medijskih usluga do konkursa, i da smatra da nije dovoljno stavljen akcenat na „činjenicu da su kršili zakon na sve moguće načine“.

Smatra da je potrebno da se obrati pažnja i na činjenicu da je raspisan konkurs za petu frekcvenciju.

„Nada ostaje da će tu petu frekvenciju dobiti neki medij koji se zalaže za istinito, pravovremeno, objektivno informisanje“, rekla je Popović.

Dodala je i da po njenom mišljenju može da se raspiše konkurs i za više frekvencija sa nacionalnom pokrivenošću, ali „to da ostavimo za budućnost“.

(Beta, N1)