Skip to main content

Sindikat Nezavisnost pozvao članstvo da glasa na izborima 17. decembra

Građani 13. дец 2023.
2 min čitanja

"Nije u pitanju samo promena garniture na vlasti, na dnevnom redu su društvene promene"

Ujedinjeni granski sindikat „Nezavisnost“ pozvao je danas svoje članove da izađu na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore i da „svojim glasom pokažu da žele da žive u društvu blagostanja, solidarnosti i bez diskriminacije“.

„Svesni smo da nema pristojnog života, poslova i zarada bez prava na čistu vodu, vazduh i zemlju, ali isto tako ni bez pristupa kvalitetnom obrazovanju, zdravstvu i javnim uslugama”, piše u predizbornoj platformi UGS “Nezavisnost” .

Kako se navodi u dokumentu, iako nema pouzdanog i trajnog političkog partnera, „Nezavisnost“ mora jasno da formuliše zahteve kojim će članstvu i građanima nedvosmisleno da predstavi za šta se zalaže i šta očekuje od nove zakonodavne i izvršne vlasti.

„Kao članovi Evropske konfederacije sindikata, promovišemo socijalni dijalog kao jednu od osnovnih vrednosti Evropske unije i, baš kao što EKS poziva glasače da na predstojećim evropskim izborima daju glas za pravedniju i socijalniju Evropu, tako i mi pozivamo naše članove da daju glas za isti cilj“, naveo je sindikat u saopštenju.

„Nezavisnost“ prioritet daje sigurnim radnim mestima i većim zaradama, jačanju kolektivnog pregovaranja, bezbednim i zdravim radnim mestima, jakoj industrijskoj politici i javnim službama, javnom novcu za socijalni napredak, obezbeđivanju pravedne tranzicije, borbi protiv socijalnog dampinga…

Takođe ta reprezentativna sindikalna organizacija daje prioritet demokratiji i funkcionisanju demokratskih institucija i tržišta rada, novom radnom zakonodavstvu (Zakonu o radu), uspostavljanju sudova rada, poreskoj i penzionoj politici.

Za „Nezavisnost“ su takođe prioriteti i javna preduzeća, komunalni sektor, sloboda medija i javni medijski servisi, kulturna politika, zdravstvo i socijalna zaštita, školstvo i obrazovna politiku, državna uprava i lokalna samouprava, pravosuđe i javna bezbednost, industrijska politika i poljoprivreda.

„Iako je ustavno definisana kao država zasnovana na vladavini prava, socijalnoj pravdi i podeli vlasti, Srbija je suočena sa brojnim ozbiljnim demokratskim deficitima“, ističe se u sindikalnoj predizbornoj platformi i podseća da je prema izveštaju o stanju demokratije u svetu u 2022.  Srbija svrstana među autokratske sisteme, odnosno „zemlje koje su doživele slom demokratije“.

Na izborima dolazi do manjeg ili većeg transfera moći. Za građanke i građane Srbije, njihove sindikate, organizacije i pokrete, nije u pitanju samo promena garniture na vlasti, na dnevnom redu su društvene promene”, navodi se u dokumentu „Nezavisnosti“.

Naglašavajući da su tri ključna cilja: demokratija, socijalna pravda i društveno blagostanje, sindikat poručuje da „nema nikakvog demokratskog rešenja bez makar minimalne izborne demokratije – fer i ravnopravnih izbora i slobodnih medija“.

„Proces oslobađanja zarobljene države morao bi da znači, na prvom mestu, vraćanje realne moći na ustavom i zakonima predviđene adrese vlasti“, naveo je sindikat „Nezavisnost“ uz podsećanje da je, prema Ustavu, Srbija definisana kao pravna, demokratska i socijalno odgovorna država i društvo sa snažnim predstavničkim institucijama i podelom vlasti koja uključuje nezavisno pravosuđe i balansiranje izvršne moći između Vlade i neposredno biranog predsednika države.

Poziciju zaposlenih i autonomnih sindikata, u najvećoj meri, prema oceni „Nezavisnosti“, ograničava odsustvo ravnopravnog socijalnog dijaloga i širenje utiska da povećanja plata i penzija nisu rezultat borbe sindikata, već da vlast „poklanja naš novac“.

(Beta)