Skip to main content

Saslušanje putem video linka smanjuje sekundarnu viktimizaciju žrtava

Autonomija 23. апр 2021.
4 min čitanja

Od početka 2021. godine do sredine aprila u Višem sudu u Novom Sadu saslušanja žrtava i svedoka putem video linka organizovana su 24 svedočenja, u četiri slučaja u pitanju su bili maloletnici, a ta mogućnost da žrtve i svedoci daju svoje iskaze sudu ili tužilaštvu putem video i audio linka, izbegavajući tako da se u sudnici, pre ili nakon suđenja ponovo sretnu sa okrivljenim, smanjuje na minimum mogućnost sekundarne viktimizacije i doprinosi lakšem i preciznijem utvrđivanju činjenica u tim postupcima, ocenjeno je danas na skupu u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, gde je u Višem sudu u Novom Sadu prezentovano dosadašnje iskustvo s upotrebom takve opreme.

Podsetimo, povodom Evropskog dana žrtava krivičnih dela koji se obeležava 22. februara, Misija OEBS-a u Srbiji i Delegacija EU u Srbiji opremile su u Višim sudovima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru posebno uređene sobe savremenom videokonferencijskom opremom koja omogućuje svedočenja preko audio/video linka. Novosadski sud je već imao sličnu opremu, ali nova je takva da se sve prenosi u realnom vremenu, sa visokim kvalitetom zvika i slike, bez ikakvih prekida.
Kako je danas istakao predsednik Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić, reč je o veoma kvalitetnoj opremi koja može da doprinese tome da svedoci i oštećeni na kvalitetniji način mogu da iznose svoje iskaze, da mirnije svedoče, što je od velikog značaja ne samo zbog njih, već i zbog sudija i tužilaca koji na taj način dobijaju mnogo kvalitetnije iskaze od svedoka.

Alimpić je dodao da je Zakon o uređenju sudova iz 2013. godine omogućio Višim sudovima da uspostave službe za pomoć i podršku svedocima i žrtvama, te da je u 23 od 25 sudova ta praksa zaživela.

„Ono što je bitno za Viši sud u Novom Sadu je to da je Ministarstvo pravde prihvatilo višegodišnji zahtev ovog suda da se sistematizuje radno mesto rukovodioca u službi za pomoć i podršku svedocima, to je konačno prihvaćeno i naša saradnica koja dugo radi taj posao, od 2015. godine, će nastaviti tu vrstu posla, uz novu opremu koja je značajan doprinos za kvalitet rada. Nova oprema omogućuje žrtvama, odnosno oštećenima da svoj iskaz daju u posebnoj prostoriji suda, bez prisustva ostalih učesnika postupka, između ostalog i bez prisustva okrivljenog. Svi drugi učesnici u postupku mogu da čuju i vide to svedočenje“ pojasnio je Alimpić.

Službenica za pomoć i podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela u Višem sudu u Novom Sadu Jelena Ostojin, ukazala je da je u periodu od 2015. godine do danas kroz službu prošlo 187 svedoka i oštećenih koji su ispitani putem tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka. Najčešće je to primenjivano u postupcima za krivična dela protiv polnih sloboda, nasilja u porodici, trgovine ljudima, iznude, razbojništva. Ostojin ističe da je njena uloga da svedocima ili žrtvama obezbedi emotivnu i logističku pomoć i podršku pre, za vreme i posle saslušanja i da im omogući da, lakše za sebe i efikasnije za sudski i tužilački postupak, daju svoj iskaz.

„Ovaj način ispitivanja svedoka pred sudom i tužilaštvom pokazao se kao efikasan i dobar način za davanje iskaza, posebno osetljivih svedoka i maloletnih lica, kao i dece, jer je za žrtvu dovoljno traumatično to što mora da se vraća na događaj koji se desio i da ga ponovo preživljava, pa se bar na ovaj način omogućava da ne mora da priča pred punom sudnicom i okrivljenim“ istakla je Ostojin. Dodaje da je ona ta koja pre početka suđenja dočekuje žrtvu ili svedoka, organizuje da se ne sretne s okrivljenim, te da uz što manje tenzija i nelagoda završi svoje svedočenje.

„Kada se u dogovoreno vreme nađem sa tim svedokom, zajedno odemo do posebne prostorije službe koja je opremljena kao dnevni boravak i u opuštenom razgovoru objasnim njegovu ulogu u krivičnom postupku, način na koji će mu se postavljati pitanja pred sudom, pravnu terminologiju i sve ostale pravne informacije u vezi sa njegovim svedočenjem“ kaže Ostojin, ističući da ne sme da ulazi u sadržinu njegovog iskaza niti može da mu daje pravne savete.

Dodaje da je služba zajednička za Osnovni, Viši i Apelacioni sud, a pruža podršku i posebno osetljivim svedocima u Tužilaštvu.

Sudija Višeg suda u Novom Sadu Ivana Josifović, istakla je da je ova vrsta saslušavanja putem video linka izuzetna za otklanjanje, odnosno za dovođenje na najniži stepen ponovne viktimizacije oštećenog. Dodala je da nova, unapređena oprema ima veliki značaj ne samo prilikom saslušanja oštećenih lica, nego i svedoka.

„Ukoliko bismo imali svedoka koji bi iskaz davao u strahu, koji treba da stoji na metar-dva udaljen od okrivljenog, da mu bude okrenut leđima, mislim da ne postoji teža procesna uloga nego biti svedok. Ko je okrivljen, on se brani, a svedok je najčešće lice koje se sticajem okolnosti slučajno našlo u okviru nekog inkriminisanog događaja i boji se svega – boji se suda, boji se okrivljenog, boji se branioca, tužioca… Ovaj način u kom Jelena sedi s njim u posebnoj prostoriji, gde se on oseća opušteno da može da da iskaz, to nama kao pravosudnim organima značajno olakšava da dođemo do pravih podataka“ rekla je Josifović.

Dodala je da se neće svaki svedok saslušavati na taj način, već da organ tužilaštva u fazi istrage ili sud u toku glavnog pretresa procenjuje ili po službenoj dužnosti ili na predlog jedne od stranaka ili samog svedoka da mu eventualno odredi status posebno osetljivog svedoka.

„ Ne mora se raditi samo o oštećenom ili o žrtvi, već o svedoku koji je spram nekih svojih svojstava, na primer uzrasta, nekih drugih okolnosti vezanih za odnos sa okrivljenim, ima određeni razlog nelagode, straha, strepnje da iskaz daje u prisustvu okrivljenog“ precizirala je ona. Josifović je rekla da je u svrhu smanjenja sekundarne viktimizacije moguće jednom izvršeno saslušanje koristiti ponovo, bez potrebe za novim svedočenjem, a dodala je da je to od značaja i za drugostepeni sud, koji će onda na raspolaganju imati snimak cele procesne radnje i moći da se uveri da li je sud u prvom stepenu dobro procenio dokaz predočen u tom svedočenju.

Zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu Zoran Jakovljević, rekao je da Tužilaštvo primenjuje ovu opremu u predistražnom postupku za krivična dela silovanja, obljube nad nemoćnim licem, obljube nad detetom, te trgovine ljudima, a da je od početka 2021. svedočenje na ovakav način sprovedeno u 23 postupka, gde se među oštećenim licima našlo i desetak maloletnih lica, uključujući i decu. Dodao je da je potreba za korišćenjem opreme velika, a da ona omogućuje da se zaštite žrtve i da se dođe do kvalitetnog dokaza koji onda garantuje podizanje kvalitetne optužnice.

Predsednik Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić napomenuo je da se pravni osnov za upotrebu ovakve opreme nalazi u krovnom dokumentu – Deklaraciji UN o osnovnim principima pravde za žrtve kriminaliteta i zloupotrebe moći iz 1985. godine, ali i u drugim međunarodnim aktima poput Direktiva EU iz 2012. godine o minimalnim standardima za pravnu podršku i zaštitu žrtava krivičnih dela, Preporuke Saveta Evrope o pomoći žrtvama i sprečavanju viktimizacije, kao i Zakoniku o krivičnom postupku Republike Srbije koji predviđa odgovarajuću zaštitu svedoka od uvrede, pretnje i svakog drugog napada.

Dalibor Stupar (Autonomija)