Skip to main content

Šabić: Zašto MUP troši javni novac za nabavku nečega što ne bi smeo da koristi

Građani 22. apr 2022.
3 min čitanja

Predsednik Civilnog odbora za zaštitu ljudskih prava, advokat Rodoljub Šabić ocenio je kao “vrlo alarmantno” odsustvo informacija u vezi sa merama kojima vlast odstupa od ustavnih garancija ljudskih prava na zaštitu podataka o ličnosti i na tajnost komunikacije i u vezi sa opremom i softverom koje nabavlja radi realizacije tih mera.

„Ustav garantuje zaštitu podataka o ličnosti i utvrđuje da se obrada podataka o ličnosti uređuje zakonom. Van zakonom utvrđenih okvira ona je ne samo nedopuštena i prekršajno kažnjiva već je i krivično delo. To pogotovo važi za tajno praćenje i snimanje kao i presretanje telefonske ili elektronske komunikacije koji su su dopušteni isključivo na osnovu odluke suda“, kazao je Šabić za agenciju Beta.

Kako je naveo, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) već godinama sa partnerima iz Kine realizuje projekat „Bezbedan grad“ koji uz ostalo podrazumeva i biometrijsku identifikaciju lica iako za primenu te tehnologije u Srbiji ne postoji pravni osnov.

“Apsurdno je da ceo projekat tretira kao ‘tajnu’ i da o obimu, domašaju i resursima javnost ne zna gotovo ništa. Iako je MUP negirao sumnje da inteligentni video nazor već koristi one su ipak opstale. Indikativno da je u planu javnih nabavki MUP za 2021. godinu bila i nabavka softvera za biometrijski nadzor. Ko, zašto i na osnovu čega je odlučio da troši javni novac da bi nabavljao nešto ako to ne bi smeo i neće da primenjuje?”, istakao je.

Šabić je dodao da je javnost neinformisana o svrsi, obimu, domašaju softvera koje MUP, ali i neka druga ministarstva, koriste za “rudarenje po internetu” a za koje navodi da mogu da mapiraju sve aktivnosti neke osobe na društvenim mrežama, čak i ako je profil zaključan, da nađu fizičku adresu, imejl, IP adresu, broj telefona – sve dostupne podatke o toj osobi, da nađu i lociraju članove porodice, kolege, prijatelje.

Prema njegovim rečima, mogu i da obrađuju ogroman broj entiteta, mogu ih klasifikovati po osnovu raznih parametara, predviđati njihova ponašanja, postoji čak i opcija za prepoznavanje lica.

“Javnost je uskraćena i za informacije o svrsi i efektima kontakata visokih državnih funkcionera sa izraelskom firmom poznatom po kreiranju softvera za koji Evropski Supervizor za zaštitu podataka i mnogi borci za ljudska prava širom sveta traže zabranu jer iako bi (uz nalog suda) trebalo da se koristi za suzbijanje kriminala mnogo više služi vlastima za nezakonit nadzor nad političkim oponentima ili građanskim aktivistima i novinarima”, rekao je on.

EPS nabavio opremu koju ne bi smeli da koriste ni MUP, BIA i VBA

Rodoljub Šabić je kazao da su poslednji događaji u vezi sa “masovnim prekršajnim progonom” učesnika demonstracija, ne samo aktuelizovali sumnje da je u primeni nedozvoljeni biometrijski video nadzor nego i nesumnjivo pokazali da vlast čak i mere video nadzora i snimanja koje su dopuštene i bez odluke suda koristi na nezakonit način, mimo uslova predviđenih Zakonom o policiji, potvrđeno je i sa više odluka prekršajnih sudova.

“Atmosferu ignorisanja Ustava i zakona ilustruju i skandalozne informacije o formiranju pravog špijunskog punkta u preduzeću EPS. Najveće državno preduzeće, čiji posao je proizvodnja i distribucija električne energije, formiralo je centar za lociranje, presretanje komunikacije i tajno snimanje i nabavilo opremu i softver koju ne bi smelo da koristi, nabavilo čak i opremu koju, po zakonu, ne bi mogli da koriste ni MUP, BIA i VBA. To da vlast o ovom bizarnom a zapravo krajnje zabrinjavajućem slučaju ćuti i gura ga pod tepih je ne samo nedopustivo nego neizbežno izaziva sumnje u vezi s mogućim sličnim dešavanjima u drugim državnim preduzećima”, kazao je Šabić.

Takvo odsustvo informacija o potencijalnom i stvarnom ugrožavanju ljudskih prava, ocenio je Šabić, uvek je ozbiljan razlog za zabrinutost a pogotovo u zemlji u kojoj je vlast “mnogo puta potvrdila spremnost da ta prava krši”.

(Beta, Foto: Pixabay)