Skip to main content

Šabić: Pet godina ignorisanja i neodgovornosti

Građani 16. avg 2015.
2 min čitanja

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić upozorio je danas na nezadovoljavajuće i zabrinjavajuće stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Šabić je povodom pete godišnjice usvajanja Strategije zaštite podataka o ličnosti ocenio da je odnos prema toj strategiji „najbolja“ ilustracija neshvatljivo neodgovornog odnosa države prema stanju u važnoj oblasti ljudskih prava.

Šabić je podsetio da je Vlada Srbije, prilikom usvajanja tog dokumenta, utvrdila da će „formirati posebno radno telo koje će nadzirati obezbeđenje uslova i sprovođenje Strategije i Akcionog plana, vršiti koordinaciju državnih organa u cilju efikasnog funkcionisanja sistema zaštite podataka o ličnosti, izveštavati nadležne organe o sprovođenju Strategije i uočenim problemima pri njenoj realizaciji i inicirati izmenu Strategije, u skladu s novonastalim potrebama ili uočenim nedostacima.“

Takođe je, dodao je, što je još važnije, utvrdila da će Akcioni plan za sprovođenje Strategije, s definisanim aktivnostima, očekivanim efektima, nosiocima konkretnih zadataka i rokovima za izvršenje zadataka, doneti u roku od 90 dana od dana objavljivanja.

„Ni posle pet godina ‘posebno radno telo’ nije formirano, a Akcioni plan nije donet. Posledica je izostanak niza nužnih stvari. Vlada docni tri godine sa Predlogom novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Nije pomoglo ni to što je pre deset meseci Poverenik pripremio i stavio Vladi na raspolaganje kompletan Model novog zakona. Sa Uredbom o zaštiti naročito osetljivih podataka Vlada docni više od šest godina“, istakao je Šabić.

Državne aktivnosti u ovoj oblasti, upozorio je, svode se isključivo na aktivnosti Poverenika, a iako su njegove aktivnosti sve brojnije one ne mogu da nadomeste ono što bi morali da urade nadležna ministarstva, Vlada i Skupština.

„Apsurdna docnja u vezi s donošenjem Akcionog plana, postala je i predmet upozorenja Evropske komisije. Vlada je ‘poštujući’ preporuke EK u Akcionom planu za ispunjavanje preporuka utvrdila da će Akcioni plan za sprovođenje Strategije zaštite podataka doneti sredinom 2013. godine. Ali ga nije donela. Povodom ponovljenih primedbi EK, Vlada je kao novi rok utvrdila sredinu prošle godine, ali ga opet nije donela“, naveo je Poverenik.

On je istakao da Akcioni plan ne postoji ni danas, i zato ni mnoge druge stvari nužne za unapređenje zaštite podataka o ličnosti.

„Mislim da je toj činjenici, kako sa stanovišta očekivanih pregovora o Poglavlju 23 sa EU, tako što je mnogo važnije, sa stanovišta zaštite prava koju država duguje svojim građanima suvišan svaki komentar“, poručio je Šabić.

(Autonomija)