Skip to main content

RERI podneo krivičnu prijavu protiv Ziđina zbog zagađenja životne sredine

Info 22. jan 2021.
2 min čitanja
Beta foto

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), podneo je krivičnu prijavu protiv preduzeća „Serbia Zijin Copper“ u Boru i protiv direktora zbog sumnje da su izvršili krivično delo Zagađenje životne sredine, saopštio je danas RERI.

Kako se navodi, RERI je podneo prijave uzimajući u obzir činjenicu da je kompanija Ziđin tokom prošle godine 24 puta ispuštala zagađujuće materije u vazduh u prekograničnim vrednostima i time izazvala zagađenje životne sredine.

Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, propisana je dozvoljena granična vrednost nivoa sumpor dioksida u vazduhu od 350 mikrograma po kubnom mestru.

Kako navode u RERI-ju, tokom postupaka inspekcijskih nadzora od strane Ministarstva zaštite životne sredine, utvrđeno je da je kod kompanije Ziđin bilo satnih prekoračenja graničnih vrednosti koncentracije sumpor dioksida u vazduhu, i to u višestruko većim vrednostima u odnosu na one koja je dozvoljena važećim propisima.

„To nesumnjivo ukazuje da je radnjama osumnjičenog pravnog lica došlo do zagađenja vazduha u većoj meri, odnosno izvršenja krivičnog dela, ali nadležna inspekcija nije podnela krivičnu prijavu protiv odgovornih lica“, navodi se u saopštenju.

Takođe su naveli da je inspekcija, umesto krivične prijave, podnela prijavu za privredni prestup zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha, u kom postupku su predviđene daleko blaže sankcije za odgovorna lica, nego što je to slučaj u krivičnom postupku.

Krivične sankcije zbog zagađenja životne sredine izazvanog prekoračenjem graničnih vrednosti koncentracije sumpor dioksida u vazduhu predviđaju i sankcije prestanka rada preduzeća, zabrane obavljanja određenih registrovanih delatnosti ili poslova, kao i uslovnu osudu za to pravno lice, upozorili su iz RERI-ja.

RERI je skrenuo pažnju na opasnu tendenciju nadležnih državnih organa da biraju da, umesto mehanizma zaštite javnog interesa koji za posledicu može i treba da ima oštrije sankcije po pravno i odgovorno lice, koristi blaži mehanizam, kojim praktično omogućava privilegovanim kompanijama da nakon sudskih postupaka, čak i u slučaju osuđujuće presude, nesmetano nastave sa sprovođenjem štetnih radnji uz plaćanje simboličnih novčanih kazni.

(Beta)