Skip to main content

RADISAV UROŠEVIĆ: Dugovi i bonusi

Stav 03. jul 2013.
2 min čitanja

Mnogo nervoze, proizvoljnosti i neistina nagomilao je na šest stubaca i čitavoj jednoj strani lista nezakonito izabrani »v.d. glavnog i odgovornog urednika« Dnevnika Miroljub Mijušković. Funkciju v.d. stavljamo od navodnike, jer je biran na način koji nije u skladu sa ugovorom o osnivanju preduzeća Dnevnik Vojvodina press, o čemu, i na njegovu adresu, počinju da stižu sudske presude. Do one skorašnje i konačne nećemo se baviti šalama tipa kako pokrajinskoj administraciji verovatno smeta što Dnevnik »ne beleži samo njihove uspehe, već realno prikazuje celokupnu državnu politiku, ekonomiju, socijalu… Ili im još više smeta što je sada na vlasti u Srbiji druga politička opcija, pa su zbog toga odlučili da se obračunavaju preko Dnevnika…« Sva ta naivna kostimografija plavih slika i žutog cveća ne bi bila ni primećena da nije oporih brojki koje Dnevnik Vojvodina pres (DVP) pokušava po svaku cenu da sakrije i završne račune ne šalje onima na koje se ljuti i preti da će ih tužiti ako ne daju pare.

No, redom: od osnivanja (22. 10. 2003. godine) preduzeće posluje sa gubitkom. Gubitak iznad visine kapitala prema završnom računu za sve godine postojanja iznosi 441,118.000 dinara. Ukupne obaveze DVP po završnom računu 2012. su 556.374 dinara, a osnovni kapital svega 286.000 dinara. Ukupni kapital iznosi po završnom računu – 0 dinara.
Prosečan prodati tiraž prošle godine bio je 9.488 primeraka dnevno, znatno manji nego pre 10 godina kada je list bio doteran do dna. Remitenda je lane iznosila 40,98 odsto. I brojku od desetak hiljada prodatih listova treba primiti sa rezervom, kako to u završnim napomenama već godinama naglašava ovlašćeni revizor.

Neverovatna je poslovna odluka da se čitave 2012. izdaju Oglasne novine sa 87,70 odsto remitende, osim ako i tu nije bilo nekog sitnog ćara.
Ugovor o osnivanju prekršen je i 13. jula kada je odlučeno da se list štampa u drugoj štampariji. Sada, posle 71 godinu, Dnevnik se više ne štampa u Novom Sadu.

Lista nema dovoljno u prodajnoj mreži ni u Novom Sadu, a kamoli u manjim mestima u Pokrajini. Nikakvim manipulacijama i prebacivanjem odgovornosti na Dnevnik holding i Vladu Vojvodine ne može se sakriti činjenica da su oni koji su bili obavezni da list sačuvaju i unaprede (a to su WAZ, sada novi većinski vlasnik i rukovodstvo DVP koije se ne pomera već 13 godina i pored ovakvih poslovnih rezultata) uporno izbegavali da ispune ugovorne obaveze koje su na današnji dan – pola milijarde dinara.

Za ovakve »poslovne« uspehe DVP, uže rukovodstvo godinama unazad sebi isplaćuje bonuse kroz stavku »naknade ključnom rukovodstvu« koja prema završnom računu za 2012. iznosi 4,459.000 dinara plus polisa dodatnog životnog osiguranja od 389.000 dinara. I dok honorarni saradnici sa zebnjom čekaju da li će dobiti svojih stotinak evra za lanjski rad ili samo zahvalnicu, »ključno rukovodstvo« nagradilo se 2011. sa 5.430.000 dinara.

(Autonomija)