Skip to main content

Punoletstvo neispunjenih obaveza prema Vojvodini

Izdvajamo 20. avg 2010.
3 min čitanja

OSAMNAEST GODINA OD MIROVNE KONFERENCIJE U LONDONU

Na međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji, koja je održana u Londonu od 26 do 28 avgusta 1992. godine na kojoj su učestvovali generalni sekretar UN, predstavnici pet stalnih članova Saveta bezbednosti, dvanaest država Evropske zajednice, SR Jugoslavije i četiri bivše jugoslovenske republike, susednih zemalja, kao i Kanade, Japana, Turske, Saudijske Arabije, OEBS-aa, Konferencije islamskih zemalja, Međunarodnog Crvenog krsta i drugi, usvojen je tekst iz čijeg poglavlja “Srbija i Crna Gora” citiramo:

“Svi učesnici moraju da ispune obaveze koje su preuzeli. Posebno Srbija i Crna Gora nalaze se pred jasnim izborom. One su se obavezale da će obustaviti intervenciju preko granica sa Bosnom i Hercegovinom… Da će građanima Kosova i Vojvodine vratiti sva građanska i ustavna prava i da će osigurati poštovanje građanskih prava  stanovnicima Sandžaka…”

“Ukoliko Srbija i Crna Gora… zaista nameravaju da ispune ove obaveze na delu kao i na rečima, one će ponovo zauzeti dostojno mesto u međunarodnoj zajednici. Biće im omogućeno da trguju, da primaju pomoć… U suprotnom, Savet bezbednosti će biti pozvan da primeni oštre sankcije koje će voditi njihovoj potpunoj izolaciji”.

***

Vojvođanski klub (organizacija civilnog društva građanki i građana Vojvodine) konstatuje da i posle 18 godina, od održavanja Londonske mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava! Novim Ustavom Srbije ustavna prava nisu vraćena građanima Vojvodine. Građani su to prepoznali i takvom Ustavu na rederendumu su rekli odlučno ne!

Londonska morovna konferencija raspravljajući o bivšoj SFRJ konstatovala je činjenično ustavno stanje i utvrdila da su pokrajine Kosovo i Vojvodina isto kao i šest republika konstitutivni element jugoslovenskog federalizma. Danas, osamnaest godina kasnije sve republike su samostalno države, a Kosovo se bori za priznavanje svoje nezavisnosti. Savetodavnim mišljenjem Međunarodnog suda pravde Kosovska deklaracija o samostalnosti nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom  Jedino je pitanje Vojvodine ostalo ustavno nerešeno! Pitanje Vojvodine je i dalje otvoreno. Vojvođansko pitanje je Londonskom konferencijom otvoreno pred međunarodnom zajednicom i to uz učešćem samog nacionalno-patriotskog vrha od  strane  Srbije i SRJ Slobodana Miloševića i Dobrice Ćosića, što je ironija sama po sebi. prvi je uništio autonomiju Vojvodine, a  drugi je ideolog  tog uništenja zajedno sa drugim Memorandistima.

Uličnom halabukom krajem osmdesetih godina ukinita su ustavna prava građanima Vojvodine. ta činjenica ozvaničena je i Ustavom iz 1990. godine. Nažalost aktuelni Ustav ostao je na izrazito centralističkom konceptu organizacije države.

Vojvođanski klub ukazuje da Zaključci Londonske konferencje u vezi sa Vojvodinom nisu ispoštovani. Građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava!!! Svaka ozbiljna zemlja mora da poštuje međunarodne sporazime, ugovore i zaključke, a posebno ako želi da uđe u Evropsko društvo.

Klub insistira na vraćanju ustavnih prava građanima Vojvodine i ukazuje na nove istorijske okolnosti u kojima je Srbija samostalna država. Smatramo da Srbiju treba definisati kao složenu državu, najjednostavniji način je federalizacja, u kojoj će se u Vojvodini uspostaviti ustavni subjektivititet, a time će i građanoma biti vraćema ustavna prava nasilno ukinita početkom devedesetih godina.

Vojvođanski klub, imajući u vidu volju građana izrečenu na ustavnom referendumu, a posebno ponižavujući odnos Republike prema Vojvodini (NIP, sredstva iz budžeta…),  poziva na jedinstvenu akciju na vraćanju ustavnih prava građanima Vojvodine i upozorava na obavezu poštovanja Londonske konferencije od strane svih subjekata koji su učestvovali u donošenju njenih zaključaka.

Klub posebno upozorava da evropske snage vrše vlast u Srbiji zahvaljujući upravo glasovima građanki i građana Vojvodine, dakle istih onih kojima su oduzeta ustavna prava. Poslednje je vreme da se vojvođanima vrate ustavna prava u skladu sa odlukama Londonske konferencije, odnosno uspostavljanjem  ustavnog subjektiviteta u Vojvodini.  Vraćanje ustavnih prava Vojvodini  podrazumeva, federalni status Vojvodine u državi u kojoj se nalazi. Dakle,  federalna republika Vojvodina u Saveznoj republici Srbiji. Ovakve stavove  Vojvođanski klub je je izrazio i ugradio u Rezoluciju treće vojvođanske konvencije. To je učinjeno iz nekoliko razloga: prvo, jer je pojam autonomije potrošen i uništen, drugo, jer je to jedini način da s eVojvodina odupre eksploataciji Srbije, treće, to je način koji omogućava kvalitetnu upravu i optimalan razvoj potencijala Vojvodine i četvrto, federalizam je univerzalna svetaka vrednost oko koje traba da se koncentrišemo. To je jasan koncept i treba da bude određen kao programski cilj za unutrašnje političke snage, a apolja prepoznatljiv i uvažen. Federalizam je lek za Vojvodinu i koristan za Srbiju!

Predsednik Vojvođanskog kluba Đorđe Subotić