Skip to main content

Prošle godine u Srbiji 45 radnika umrlo zbog povreda na radu

Info 28. апр 2022.
< 1 min čitanja

Prošle godine zbog povreda na radu preminulo je 45 osoba. Uz to zabeleženo je još 3.455 teških i 17.558 lakih povreda na radu, saopštila je danas na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu Fondacija Centra za demokratiju.

Osvrćući se na ove brojeve iz Fondacije su naglasili da „i pored zabrinjavajuće velikog broja povreda na radu Srbija još uvek nema usvojene propise čiji je cilj stvaranje bezbednije i zdravije radne sredine“.

„Podsećamo da je uloga Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pratećih propisa, pre svega, u tome da se spreče povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom i da u Srbiji nisu usvojeni svi neophodni propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji su planirani i prema Planu rada Vlade. Sve predviđene izmene predstavljaju i deo politike usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske uniji“, stoji u saopštenju, u kome se podseća na niz preporuka koje je Fondacija istakla radi unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu.

Neke od tih preporuka uključuju usvajanje Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji će biti usklađen sa relevantnim evropskim direktivama u ovoj oblasti, kao i povećanje broja inspektora u oblasti bezbednosti na radu.

(Danas)