Skip to main content

Program rešavanja viška zaposlenih u RBV

Aktuelno 26. dec 2012.
< 1 min čitanja

Vlada Vojvodine prihvatila je danas Informaciju o predlogu Programa rešavanja viška zaposlenih u Razvojnoj banci Vojvodine (RBV), saopštio je njen Biro za odnose s javnošću.

“Radi se o predlogu koji je, u skladu sa zaključcima Vlade Vojvodine, sačinila Razvojna banka. U skladu sa dinamikom preuzimanja ove banke od strane banke-preuzimaoca i dinamikom osnivanja Razvojnog fonda Vojvodine, shodno zakonu, rešavaće se i status svih zaposlenih na neodređeno vreme u RBV”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila i dva amandmana koje je na Predlog zakona o Razvojnom fondu Vojvodine uputila Vlada Srbije.

Pokrajinska vlada predložila je pokrajinskom parlamentu da prihvati amandman kojim se predlaže da se sredstva za finansiranje budućeg Razvojnog fonda obezbeđuju iz budžeta Vojvodine.

Vlada Vojvodine prihvatila je i amandman Vlade Srbije da se sredstva koja su preneta Razvojnom fondu a koja nisu utrošena vraćaju u budžet Vojvodine ili da ova sredstva Razvojni fond može plasirati u narednoj budžetskoj godini na osnovu posebnog akta pokrajinske vlade.

Vlada Vojvodine ocenila je da je prihvatljiv i amandman republičkog poslanika Mome Čolakovića, kojim se u ciljeve koje svojim programima treba da realizuje, pored razvoja privrede, poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, uvrštava i podsticanje socijalnog preduzetništva, piše u saopštenju.

(Autonomija)