Skip to main content

Program LDP-a za Vojvodinu: Vojvodina bez granica

Autonomija 12. апр 2008.
6 min čitanja

ldplogo.jpgLDP je siguran da su predstojeći izbori velika šansa da konačno stavimo tačku na gubitničku politiku čiji su porazi očigledni u svakom segmentu naših života već punih dvadeset godina. Izbori su uvek nova šansa, a majski izbori 2008. godine su najveća šansa za građane Vojvodine. Vojvođani biraju svoje lokalne i pokrajinske organe kao i poslanike u Skupštini Srbije. U okolnostima kada su nametanjem nedemokratskog Ustava Vojvodini nasilno oduzeti mnogi instrumenti stvarne autonomije, odluka građana na izborima je jedina mogućnost da se izaberu organi koji će predstavljati autentičnu volju njenih građana na lokalnom, pokrajinskom i centralnom nivou.

Za LDP su ovo poslednji izbori u kojima je moguće da gotovo sve stranke Vojvodini nude jednu temu i pet kvaziprincipa koji sa njihovim realnim životima i potrebama nemaju ništa zajedničko. Zbog toga, mislimo da pre bilo kakve rasprave o konkretnim programima LDP ima obavezu da ponudi jasnu ideju položaja Vojvodine i odgovor na pitanje kakvo mora biti njeno uređenje da bi ona bila dobro mesto za život i pravi primer uređene zajednice i za ostatak Srbije.

Srbija, decentralizovana država – Vojvodina, decentralizovana autonomija

LDP insistira na decentralizaciji, regionalizaciji i kreiranju moderne autonomije kao jedinom efikasnom metodu razvoja našeg društva. Zbog toga je za LDP prvi prioritet uspostavljanje sistema na sledećim načelima:

• Ustav garantuje a svi državni organi zaista poštuju i štite pravo građana na decentralizovanu državu, autonomiju Vojvodine i lokalnu samoupravu;

• Instrumenti zaštite ovih prava su efikasni i lako dostupni a ne, kao do sada, predmet trulih kompromisa političkih stranaka;

• Nadležnosti republike i izvorne nadležnosti autonomne pokrajine i opštine počivaju na principu pretpostavljenih nadležnosti u korist opštine;

• Autonomna pokrajina ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast u okviru jedinstvenog sudskog
sistema čiji je cilj efikasno i odgovorno korišćenje nadležnosti;

• Statut autonomne pokrajine garantuje ostvarivanje prava građana i gradi okvir za njihov bolji život a njegovo usvajanje ne sme biti blokirano u Narodnoj skupštini;

• Autonomna pokrajina Vojvodina, gradovi i opštine su samostalni u organizovanju vlasti i odgovorni za njeno kvalitetno funkcionisanje;

• Autonomna pokrajina Vojvodina, gradovi i opštine imaju pravo na sopstvenu imovinu i izvore prihoda, kao i pravo da u okvirima svojih ovlašćenja slobodno, zakonito i transparentno upravljaju imovinom i raspolažu svojim prihodima.

Jedino ovako organizovan sistem institucija u Vojvodini ne bi bio ograničen onim problemima koji danas ugrožavaju šansu za njen napredak i primoravaju građane Vojvodine da potpuno zavise od volje i kratkoročnih ciljeva sebičnih političkih elita. Takvu Vojvodinu bez granica želimo sa Vama da gradimo!

Vojvodina rešenje – a ne problem!

Najdragocenija posebnost Vojvodine je njena vekovima građena multikulturalnost. Multietničnost, višejezičnost i preplitanja religijskih uverenja znače da vojvođanski narodi žive zajedno, stvarajući specifičnu kulturnu sredinu koja je ponosna na svoju posebnost i veoma osetljiva na svako nasilno remećenje. Ona je naša Evropa uživo: poštovanje evropskih vrednosti u Vojvodini nije samo kvalitet koji želimo da osvojimo, nego osnovna potreba i način da se napreduje. Zato narodi koji u njoj žive ne smeju da se osećaju kao manjine. Oni su specifična vrednost i prednost. Bliske veze s državama koje su već u EU ili su na njenom pragu (Mađarska, Rumunija, Slovačka, Češka, Hrvatska, Crna Gora) moraju biti korišćene kao podsticaj evropske budućnosti Vojvodine u evropskoj Srbiji.

LDP će insistirati na usvajanju zakona protiv diskriminacije koji smo već predložili parlamentu. Diskriminacija je zločin koji uništava dostojanstvo svakog građanina, ali su njene posledice najopasnije u Vojvodini. Obaveza zaštite pojedinaca i manjinskih grupa ne može biti samo stvar građanske hrabrosti; to je obaveza države, i LDP će obezbediti takvu zaštitu pred pravosudnim organima.

Drugačija a ne druga pokrajinska administracija

LDP namerava da u buduću pokrajinsku administraciju unese nova pravila i shvatanja njene uloge kao servisa za sve Vojvođane. To podrazumeva i:

• Zaustavljanje umnožavanja službi i povećanja broja zaposlenih koji administraciju čine skupom i neefikasnom;

• Uklanjanje nepotizma kao načina za dobijanje posla u pokrajinskim organima;

• Zaustavljanje nenamenskog trošenja sredstava;

• Ograničavanje principa stranačke podele mesta u javnim preduzećima koja su sada plen određen „koalicionim dogovorima“ i u kojima nema kontrole.
Obrazovanje, programi za mlade i sport: jednaka šansa za sve

Ubrzanje razvoja informacijskog društva, podizanje standarda u obrazovanju i podsticanje obrazovnih ambicija su najpouzdanija garancija osposobljenosti mladih za izazove globalizovanog sveta. LDP mlade posmatra kao resurs društva i zato ćemo se zalagati za donošenje nacionalnog, pokrajinskog i lokalnih programa za mlade. Cilj programa je podsticanje liderskih sposobnosti i povećanje mobilnosti mladih ljudi, kao i omogućavanje njihovog ravnopravnog učešća u procese donošenja odluka. Sadržaje programa za mlade određivali bi mladi ljudi koji su spremni da pokažu zainteresovanost za poboljšanje kvaliteta života (više sportskih igrališta, centara i klubova, koncerata, kulturnih sadržaja, skejterskih rampi…). Mladi se moraju ohrabriti i da učestvuju u kreiranju politike za mlade, kao i preuzimanju odgovornosti za njenu realizaciju. Prvi korak je formiranje parlamenta mladih koji će učestvovati u radu lokalne uprave gradova i opština, kada se odlučuje o mladima. Parlament mladih trebalo bi da čine članovi đačkih i studentskih parlamenata, sportskih klubova, nevladinih organizacija i kulturnoumetničkih društava. Parlament treba da radi na:

• Prepoznavanju potreba mladih;

• Raspisivanju konkursa za finansiranje projekata, njihovom odobravanju i praćenju realizacije;

• Promovisanju i podsticanju volonterskog rada;

• Podizanju informisanosti i medijske zastupljenosti mladih i njihovih potreba.

Želimo da radimo i na poboljšanju uslova obrazovanja i nastavku stipendiranja najtalentovanijih učenica i učenika, studenata i studentkinja.

Posebnu pažnju zaslužuje i naš sport kao najznačajniji deo pozitivnog imidža zemlje i isplativa ekonomska šansa. U Vojvodini to znači sanaciju postojećih i izgradnju novih sportskih terena, ali i ozbiljne poslove na razvoju sportskog menadžmenta. Neophodno je početi i proces privatizacije i decentralizacije kroz razvlašćivanje postojećih centara moći koji svu vlast i ekonomsku moć zadržavaju u rukama uskog kruga ljudi.

Poljoprivreda – evropska prednost Vojvodine

Za LDP je razvoj poljoprivrede pitanje podsticanja lične inicijative, jasne strategije i realnih vizija. Nedopustivo je da se briga države prema poljoprivrednicima svodi isključivo na subvencije koje su često drugo ime za kupovinu glasova. Jednako je nedopustivo da se i danas poljoprivrednici gotovo svake godine suočavaju s problemima suše ili poplava. Za LDP je poljoprivreda ozbiljan izvozni resurs, pa ćemo se i u budućem pokrajinskom parlamentu zalagati za:

• Povraćaj zemljišta;

• Agrarni program u funkciji pripreme zemlje za ulazak u EU;

• Stimulisanje proizvodnje proizvoda koji imaju povoljan spoljnortgovinski tretman u sistemu izvoza u EU i na rusko tržište;

• Stimulisanje proizvodnje po primeru okolnih zemalja, a ne manje od Hrvatske;

• Povraćaj iznosa od najmanje 40 odsto kod nabavke nove mehanizacije;

• Sprovođenje programa edukacije poljoprivrednika za modernu proizvodnju i najnovija naučna dostignuća;

• Pomoć prerađivačkim kapacitetima (naročito malim i srednjim) da postignu standarde koje zahteva EU;

• Ulaganja iz Nacionalnog investicionog plana u melioracione sisteme tako da se u narednih pet godina poveća procenat pod zalivnim sistemima na 20 odsto obradivih površina;

• Finansijsku, edukativnu i investicionu podršku održivom razvoju poljoprivrede i proizvodnji zdrave hrane kao mogućem vojvođanskom brendu.

Kultura i umetnost – lepa lica Vojvodine

Dinamičan razvoj u oblasti kulture podrazumeva raskid sa shvatanjem po kojem je kultura pitanje socijalne pomoći stvaraocima i njenu afirmaciju kao ključnog pitanja identiteta. Vojvodina sa svojom kulturnom raznovrsnošću zauzima posebno i u mnogim oblastima vodeće mesto. Početak procesa transformacije kulture podrazumeva donošenje nedostajućih zakona i izradu nacionalne strategije kulturnog razvoja.

Za LDP to znači:

• Temeljno kritičko preispitivanje aktuelnih kulturnih modela, stavova i ciljeva kulturne politike, kao i kriterijuma raspodele sredstava iz lokalnih, pokrajinskog i republičkog budžeta;

• Podsticanje ulaganja u kulturu kroz davanje poreskih olakšica pokroviteljima i ulagačima
u napredne i inovativne projekate na način prihvaćen u zemljama EU;

• Ohrabrivanje formiranja darovnih fondacija koje brinu o kulturnom nasleđu i osposobljavanje
budžetskih ustanova kulture za uključivanje u tržišnu utakmicu;

• Iniciranje otvorenog dijaloga o pitanjima očuvanja i negovanja različitih nacionalnih i verskih identiteta u kulturi Vojvodine i podizanje kvaliteta života kroz širenje kulture ljudskih prava, poboljšanje položaja žene u društvu, privatizaciju u kulturi i razvoju odnosa kulture i medija;

• Efikasnu zaštitu autorskih prava i socijalnog statusa istaknutih samostalnih umetnika i kulturnih radnika.

Ekološka politika LDP za Vojvodinu

Ekološka politika LDP polazi od primene svetskih dostignuća i preuzimanja vrednosti prihvaćenih u razvijenijim zemljama, a posebno se zasniva na:

• Strategiji održivog razvoja;

• Racionalnom trošenju prirodnih resursa i očuvanju biološke raznovrsnosti;

• Brizi za buduće generacije i izgradnji ekološke svesti i ekološke etike;

• Uključivanju građana u rešavanje problema zaštite životne sredine.

To za nas znači i obavljanje konkretnih poslova:

• Uspostavljanje i primenu sistema prikupljanja, klasifikacije i prerade čvrstog otpada u svim opštinama u Vojvodini;

• Sanaciju divljih deponija i uspostavljanje efikasnijeg sistema održivog odnosa prema čvrstom otpadu kroz stimulaciju prihvatljivih i kažnjavanje neprihvatljivih oblika ponašanja;

• Evidentiranje svih zagađivača i potpunu primenu Zakona o zaštiti životne sredine;

• Povećanje procenta ukupne pošumljenosti celog područja Vojvodine i to vrstama drveća koje prirodno rastu na ovom području;

• Formiranje prirodnih koridora između zaštićenih prirodnih dobara;

• Razvoj sistema koji će pojednostaviti i stimulisati primenu tehnoloških rešenja usmerenih ka korišćenju obnovljivih izvora energije i recikliranju organskog i neorganskog otpada;

• Unapređenje inspekcijske službe i uspostavljanje sistema koji će omogućiti učešće građana u blagovremenom obaveštavanju i reagovanju na situacije evidentnog ugrožavanja životne sredine.

Održiva autonomija – ŠIRI DALJE

Razvijanje autonomije i decentralizacija o kojoj govorimo ne sme da pretvori Vojvodinu u novi umanjeni centralizovani sistem. Proces decentralizacije nastavićemo i unutar Vojvodine, kao i u ostalim delovima Srbije. Svaka opština u Vojvodini mora biti centar za sebe i primer za druge, sposobna da se brine o vlastitom razvoju i da garantuje održivost i sigurnost svojih ustanova. Zato LDP traži priliku da ŠIRI DALJE autonomiju Vojvodine i da pozitivan primer Vojvodine ŠIRI DALJE i u druge delove Srbije!