Skip to main content

Prijestonica Cetinje protiv upisa prava svojine nad crkvama na SPC

Jugoslavija 27. авг 2022.
< 1 min čitanja

Prijestonica Cetinje se u predmetima u kojima Mitropolija crnogorsko-primorska, eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, od Uprave za katastar i državnu imovinu zahtijeva upis prava vlasništva nad crkvama na teritoriji Prijestonice Cetinje, izjasnila da SPC, odnosno Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska nije aktivno legitimisana stranka u pravnoj stvari.

Takođe, Prijestonica je predložila nadležnoj Upravi za katastar i državnu imovinu da ove predmete odbije u cjelosti kao neosnovane.

„U datim predmetima i obuhvaćenim katastarskim parcelama SPC i njena eparhija u Crnoj Gori, Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska, nijesu upisane kao nosioci prava upravljanja, korišćenja odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja“, saopšteno je iz Prijestonice Cetinje.

Prijestonica Cetinje je ukazala da je članom 419. Zakona o svojinsko – pravnim odnosima propisano da pravo upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja na zemljištu u državnoj svojini, postaje stupanjem na snagu ovog zakona, pravo dosadašnjeg imaoca prava upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

„Prijestonica Cetinje se jasno izjasnila da se u cjelosti odbiju kao neosnovani svi zahtjevi za upis vlasništva SPC i njene eparhije u Crnoj Gori, Pravoslavne mitropolije crnogorsko-primorske, nad crkvama, drugim objektima i nepokretnostima u navedenim predmetima koji se tiču teritorije Prijestonice Cetinje“, poručeno je u saopštenju.

(Antena M)