Skip to main content

Praxis: U Srbiji od 44 prijave slučajeva diskriminacije Roma, razmotreno samo sedam

Građani 22. sep 2022.
< 1 min čitanja

U Srbiji su u samo sedam slučajeva razmotreni navodi iz 44 prijave slučajeva diskriminacije Roma iz 2019. godine, navodi se u izveštaju domaće nevladine i neprofitna organizacije Praxis, danas predstavljenom u Beogradu.

U izveštaju „Izgradnja poverenja u ravnopravnost: Unapređenje pristupa pravdi za Rome u Mađarskoj i Srbiji“ je navedeno da su prijave bile podnete Komisiji za zaštitu ravnopravnosti.

Dodaje se da bi se na osnovu statistike moglo zaključiti da Romi trpe diskriminaciju „obično i jedino“ u oblasti usluga, ali su razni projekti pokazali da je diskriminacija u drugim oblastima mnogo veći problem.

Po navodima istraživanja, to su obrazovanje, zapošljavanje, službe za zaštitu dece.

Ocenjeno je da taj problem ostaje skriven od Komisije za zaštitu ravnopravnosti ili, kako je navedno, ako ne ostaje, ipak je predmet razmatranja u mnogim okončanim postupcima bez osuđujuće odluke.

Dodaje se i da do 2019. nisu bili dostupni podaci o podnosioocima pritužbi, te se može utvrditi da su Romi podneli svega 0,5 odsto od ukupnog broja pritužbi.

„Još manji broj slučajeva među njima okončan je zaključkom da im je povređeno pravo na jednak tretman“, navedeno je u izveštaju.

Po popisu stanovništva iz 2011, u Srbiji je bilo 147.604 Roma, ali se, kako je navedeno, pretpostavlja da je njihov broj veći.

Projekat se sprovodi od septembra 2020, a zajedno ga nadgledaju Evropska grupa za prava manjina (MRGE), Praxis (Srbija) i „Idetartozunk“ („Mi ovde pripadamo”, Mađarska).

Cilj projekta je promovisanje i zaštita prava Roma koji su izloženi kršenju ljudskih prava i diskriminaciji.

(Beta)