Skip to main content

Poverenica: Zabrinjava diskriminacija žena i starijih od 45 godina na tržištu rada

Građani 01. maj 2023.
< 1 min čitanja

"Diskriminacija, nesigurnost, prekarni rad, pa i siromaštvo, realnost za nemali broj radnika"

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorila je da je najveći broj pritužbi toj instituciji prethodnih godina podnet zbog diskriminacije na tržištu rada.

Diskriminacije je najviše po osnovu pola, starosnog doba, zdravstvenog stanja, invalideta, sindikalne i političke pripadnosti.

Poverenica je u pisanoj izjavi navela da žene češće podnose pritužbe zbog nejednakog tretmana u vezi sa trudnoćom i porođajem, naročito zbog težeg napredovanja ili premeštaja na niže radno mesto nakon porodiljskog odsustva, kao i da mladi ljudi „ne dobijaju dovoljno adekvatnih prilika za rad zbog čega neki odlaze iz zemlje“.

„Zabrinjava i praksa da se poželjnim radnikom smatraju osobe između 30 i 45 godina, ‘prijatnog izgleda’, potpuno zdrave, digitalno pismene, sa iskustvom, bez mnogo privatnih obaveza, spremne da rade van radnog vremena i opisa posla, zbog čega su diskriminacija, nesigurnost, prekarni rad, pa i siromaštvo, realnost za nemali broj radnika„, navela je poverenica.

Ocenila je da bolja zaštita radnika i radnica, posebno u privatnom sektoru, jačanje kapaciteta inspekcijskih službi i više kontrole u pogledu primene zakona u vezi sa radom i radnim odnosima, „moraju biti među prioritetima javnih politika“.

„Takođe, neophodan je novi zakon o radu, usklađen sa evropskim i standardima Međunarodne organizacije rada, koji će pokriti sve važne segmente rada na sistemski način, umesto fragmentiranog pristupa radnom zakonodavstvu koji može dovesti do gubitka ili smanjenja dostignutih nivoa radničkih prava“, dodala je poverenica.

(Beta, foto: sajt Poverenika za ravnopravnost)