Skip to main content

Poverenica za ravnopravnost: Mediji da ne objavljuju stereotipe koji diskriminišu slovački narod

Info 14. okt 2022.
< 1 min čitanja

"Termini "totica" i "zuska" najpre su označavali "žene lakog morala" i bili su pogrdan naziv na mađarskom jeziku koji se koristio za Slovakinje"

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković preporučila je medijskim kućama da prilikom izveštavnja i objavljivanja tekstova o slovačkoj nacionalnoj manjini ne upotrebljavaju stereotipe i fraze koji upućuju na bilo koji vid diskriminacije slovačkog naroda.

“Vojvođanska priče: Kovačica – u Totica zlatne ruke”, “Vredne Zuske kućni budžet drže spremanjem prestoničkih stanova”, “Pokora ima plave oči”- samo su neki od naslova tekstova sa spornim sadržajem, objavilo je Uduženje novinara Srbije.

Dodali su da su građani ukazali da su termini “totica” i “zuska” najpre označavali “žene lakog morala” i bili su pogrdan naziv na mađarskom jeziku koji se koristio za Slovakinje , a zatim su počeli da se koriste u Srbiji.

“Nepoželjno je da se ovakvi termini koriste u tekstovima za sve Slovakinje, jer se na taj način šire stereotipi o ženama iz Slovačke i one se povezuju sa ‘ženama lakog morala’ i kućnim pomoćnicama”, navedeno je u preporuci poverenice

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je ukazao da se na ovakav način direktno utiče na stvaranje stereotipnog mišljenja da Slovakinje ne znaju ništa drugo da rade, već samo da obavljaju kućne poslove, ističe se u dopisu koji je je Savet uputio Poverenici.

Poverenica je u preporuci istakla da javnost često ne prepoznaje diskriminaciju iskazanu u formi vica, humorističkih priloga i emisija i zbog toga ne sme da se zanemari uloga medija u oblikovanju javnog mnjenja i izgradnji stavova stanovništva, a pre svega mlađe populacije.

(Beta)