Skip to main content

Poverenica: Najveći broj femicida dogodio se u domu žene

Info 25. nov 2023.
2 min čitanja

"Pravo mora da prati život efikasnim odgovorima na počinjeno nasilje"

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković saopštila je danas, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da je od početka godine, prema dostupnim podacima ubijeno 27 žena, a da proteklih 10 godina više od 300.

„Najveći broj femicida dogodio se u domu žene. Gde grešimo i gde smo kao društvo zakazali? Da li razumemo uzroke i da li znamo da prepoznamo i pružimo pomoć kada do nasilja dođe? Imamo li efikasan sistem zaštite i podršku za oporavak žrtava porodičnog i partnerskog nasilja? Jesu li adekvatne kazne za počinioce? Ovo su neka od pitanja za čijim odgovorima i dalje tragamo“, navela je Janković.

Sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, prema njenim rečima, zahteva stalno sagledavanje stanja i hitno reagovanje odgovarajućim merama na najmanju pukotinu koja se pojavi u sistemu zaštite i prevencije.

„Donošenjem propisa, pokazali smo spremnost da se uhvatimo u koštac sa ovim problemom, ali jednom doneti zakonski okviri, strategije i protokoli nisu dovoljni. Pravo mora da prati život efikasnim odgovorima na počinjeno nasilje i na nove izazove i okolnosti. Svaki izgubljen život, ali i svaka potencijalna žrtva je poziv da hitno poboljšamo reakciju koja mora biti pravovremena, adekvatna, odlučna, ali i preventivna“, kazala je Janković.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ocenilo je da je nasilje nad ženama, kao i svako drugo nasilje, neprihvatljivo i da predstavlja društvenu anomaliju i zlo protiv koga se treba odlučno i dosledno boriti.

„Nasilje nad ženama i devojčicama je najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava u svetu. Nasilnik je najčešće partner, član porodice, ali može biti bilo koji poznati ili nepoznati muškarac. Nasilje može biti verbalo, psihičko, seksualno, fizičko i ekonomsko. Ono se može desiti svakoj ženi i nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarac ima moć, a nasilje je način da tu moć održi“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo navodi i da neke žene godinama u tišini trpe sve te oblike nasilja, što se neretko završi femicidom, te da je zbog toga važno ohrabriti žene žrtve nasilja i podići nivo svesti celokupnog društva da je taj način zloupotrebe moći neprihvatljiv i kažnjiv.

„Da bi se nasilje nad ženama i devojčicama u društvu smanjilo i nestalo, prvi korak je da svi mi, kao društvo i kao pojedinci, ne okrećemo glavu i ne ignoršemo zlo koje se, najčešće, dešava tu blizu nas. Na današnji dan Međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama, poruka je – ‘Ne ignoriši zlo’“, dodaje se u saopštenju.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da svaka žena u Srbiji mora da ima pravo na život bez fizičkog nasilja i psihičkog zlostavljanja i pozvao sve žene koje trpe bilo koji oblik nasilja da ga prijave nadležnim organima, uključujući i instituciju Zaštitnika građana.

Pašalić je u saopštenju apelovao na sve koji postupaju po prijavama žena, da ulože dodatni napor kako bi se predupredilo ponavljanje nasilja i fatalni ishodi.

Zaštitnik građana je istakao da je nasilje neprihvatljivo društveno ponašanje u svakom svom obliku i da je neophodno postići nultu toleranciju na nasilje, ukazujući na značaj borbe protiv stigmatizacije žrtava nasilja, čemu su žene neretko izložene.

„Zato je neophodno da kao pojedinci i predstavnici institucija radimo na razbijanju stereotipa i pružamo podršku žrtvama porodičnog nasilja, bez osude i kritike“, rekao je zaštitnik građana.

(Beta, foto: Sajt Poverenika za ravnopravnost)