Skip to main content

Povećan broj incidenata na internetu prema LGBT osobama u Srbiji

Marginalci 29. okt 2021.
2 min čitanja

Tokom 2020. godine počinjena su i dokumentovana 52 protivpravna akta motivisana predrasudom zbog seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta (SORI) što je za skoro petinu manje nego 2019. godine.⁣

Ovo je jedan od glavnih nalaza godišnjeg izveštaja “Podaci, a ne zvona i praporci 4”, koji izrađuje organizacija “Da se zna!”.

Na današnjem predstavljanju izveštaja, rečeno je da se trend smanjenja dokumentovanih incidenata odnosi na incidente počinjene prema grupama i one koji su se dogodili na javnim mestima, te se ovo smanjenje interpretira u svetlu uvedenih epidemioloških mera protiv pandemije koronavirusa.

U odnosu na 2019. godinu, zabeležen je i povećan broj incidenata koji su se dogodili na internetu, što takođe može biti posledica prenošenja društvenih aktivnosti u onlajn sferu.

“Zločini motivisani mržnjom i dalje predstavljaju najveći broj dokumentovanih i prijavljenih incidenata, dok se diskriminacija manje prijavljuje, ili manje prepoznaje. Zabrinjava što 6 od 10 incidenata ostaje nevidljivo nadležnim institucijama, a zabeležen je i smanjen broj prijava policiji i tužilaštvu, odnosno podnetih pritužbi Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, i to uglavnom zbog nepoverenja u institucije”, navodi se u izveštaju.

⁣Kako se ukazuje, najčešći razlog za neprijavljivanje incidenata je nepoverenje u institucije, koje je posebno izraženo među prebroditeljkama_ima van Beograda, prebroditeljima_kama fizičkog nasilja, kao i transrodnim prebroditeljkama.⁣

Stefani Šilinglou iz Ambasade Velike Britanije navela je na predstavljanju izveštaja da je verbalno ili fizičko nasilje nedopustivo i da mora da se shvati ozbiljno.

– Znam da je ovde često problem način na koji se vlasti odnose prema LGBT zajednici. Ali beleženje zločina iz mržnje je ključno. Ključno je da bismo pratili slučajeve, ključno je kako bismo prikupljali pouzdane podatke i kako bismo sprečili da se takvi napadi ponavljaju u budućnosti – istakla je Šilinglou.

“Da se zna!” nastoji da kreira efikasniji sistem zaštite od homo- i transfobičnog zakonom sankcionisanog ponašanja, kao i efikasniju reakciju nadležnih institucija i organa, u skladu sa međunarodnim standardima.

(Danas)