Skip to main content

Pašalić: PIO fond krši zakon, prebacuje svoje obaveze na građane

Info 06. мар 2023.
2 min čitanja

"PIO fondu preporučeno da odluke donosi u zakonom predviđenom roku i da po službenoj dužnosti o pretplaćenom iznosu penzije donese obrazloženi upravni akt sa pravnim lekom"

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da dobija veliki broj pritužbi na rad PIO fonda, navodeći da su najveći problemi neopravdano dugo trajanje postupka i neažurna matična evidencija PIO fonda. On je na okruglom stolu „Ka efikasnoj upravnoj pravdi – starosne penzije“ rekao da neki postupci prvostepenih i drugostepenih organa po žalbama građana traju i po nekoliko godina, zbog čega PIO fond postupa suprotno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku po kojima bi rešenje za penziju trebalo da bude uručeno najkasnije u roku mesec ili dva meseca.

Pašalić je rekao da PIO fond često na građane prebacuje obavezu da dostave podatke i proveru uplatu doprinosa čime se prikriva nedosatak podataka o kojima bi trebalo da vodi evidenciju.

On je ukazao da pojedini službenici PIO fonda krše Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji predviđa da je PIO fond dužan da u postupku ostvarivanja prava za utvrđivanja staža građanima pruži stučnu pomoć.

Pašalić je rekao da je PIO fondu uputio nekoliko preporuka u kojima je preporučeno da se vodi precizna evidencija o osiguranicima, plaćenim doprinosima i proverava tačnost unesenih podataka.

Dodao je da je PIO fondu preporučeno da odluke donosi u zakonom predviđenom roku i da po službenoj dužnosti o pretplaćenom iznosu penzije donese obrazloženi upravni akt sa pravnim lekom.

Predsednica Upravnog suda Radojka Marinković rekla je da preopterećenost velikim brojem predmeta otežava rad i utiče na neefikasnost u upravnom sporu i naglasila da veliki zaostaci u Upravom sudu nisu posledica neažurnosti sudija – već velikog priliva predmeta.

Ona je naglasila da se pojavljuje ogroman broj tužbi zbog ćutanja uprave, što je važan institut prava jer pruža zaštitu građanima od nepostupanju uprave po njihovim zahtevima.

Marinković je rekla da veliki broj zahteva podnet organima uprave u slučaju PIO fond nije usmeren na zaštitu prava osiguranika, potencijalnih korisnika penzijsko-invalidskog osiguranja, već da bi se mogao okarakterisati kao „zatrpavanje“ organa nizom zahteva.

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Katarina Golubović istakla je da je pravo na penziju tema koja interesuje svakog građanina.

Ona je rekla da se kroz skupove na kojima učestvuju oni koji pružaju podršku u ostvarivanju prava građana i onih koji mogu da doprinesu boljoj upravnoj pravdi može unaprediti sistem ostvarivanja prava na starosnu penziju.

Dodala je da je JUKOM, kako bi pomogao građanima da ostvare svoja prava, izdao publikaciju „Kako do bržeg ostvarivanja prava na starosnu penziju“.

(Radio 021, foto: Medija centar)