Skip to main content

PANČEVO: Širiti “vlasništvo“ nad projektima

Evropa u Vojvodini 20. јун 2015.
6 min čitanja

Serijom tekstova pod zajedničkim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvođanskih lokalnih samouprava u privlačenju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na značaj evropskih projekata za građane Vojvodine, ali i da se naznače problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


Grad Pančevo je od 2007. godine realizovao 14 projekata uz pomoć sredstava EU. Predsednik Skupštine Pančeva Filip Mitrović objasnio je da je u tom gradu još pre šest godina otvorena Kancelarija za upravljanje projektima, sa zadatkom da priprema projekte Grada, ali i da pomaže svim javnim preduzećima i ustanovama, koji žele da se finansiraju i uz pomoć projekata.

– Tako da u tom smislu, Pančevo ima i tradiciju i iskustvo – rekao je Mitrović.

Među projektima je i „Banat 22“, koji je realizovan u saradnji sa Rumunijom, sa ciljem razvoja industrije turizma u Banatu i zajedničke promocije najbolja 22 turistička proizvoda obe zemlje u ovoj regiji.

Pančevačka lokalna samouprava je uz pomoć EU izradila i studiju izvodljivosti Regionalnog sistema upravljanja čvrstim otpadom i unapredila kvantitet i kvalitet urbanih zelenih površina. Takođe, definisan je i ekološki status reke Tamiš, što će definisati buduće odluke u kontekstu korišćenja resursa i okoline.

Sa partnerima iz opština Novi Kneževac i Kanjiža izrađeno je i šest studija izvodljivosti, kako bi se poboljšali kapaciteti turizma, a jedan od najprepoznatljivijih projekata te opštine bio je uništavanje ambrozije.

U sklopu ovog projekta prvo je organizovana obuka mapiranja ambrozije u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Obuku je prošlo 14 učesnika iz JKP „Higijena“ Pančevo, Poljočuvarske službe Pančeva, Gradske uprave i studenata Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Oni su, po završetku obuke, na teritoriji grada Pančeva mapirali ambroziju na specifičnim tipovima lokaliteta i napravili naloge za 30 lokacija pod ambrozijom na teritoriji grada Pančeva, koja je nakon toga pokošena.

pancevo Stop ambroziji 2
Stop ambroziji: Stariji Pančevci prepoznaju važnost ovakvih projekata

Učesnici obuke su i pred profesorima Prirodno-matematičkog fakulteta pokazali spremnost da svake godine u odgovarajućoj vremenskoj sezoni vrše mapiranje i predloge za košenje ambrozije, nakon čega su u Maloj sali Gradske uprave Pančeva dobili sertifikate čime je i zvanično završen projekat stvaranja tima koji će u Pančevu locirati mesta gde se ambrozija nalazi, vršiti mapiranje i davati naloge za njeno košenje.

Hvala EU!

Čelnik pančevačke Skupštine Filip Mitrović objasnio je da Pančevo spada u grupu lokalnih samouprava koje su imale i imaju kapacitet da privuku sredstva iz EU.

Još jedan od 14 projekata, realizovanih zahvaljujući sredstvima EU, bilo je i povezivanje merne stanice Starčevo na internet, čime je povećana transparentnost i tačnost u informisanju građana o prisustvu polutanata u vazduhu. Pančevačka lokalna samouprava je realizovala i projekat unapređenja GIS sistema, čime je obezbeđena šira dostupnost prostornih podataka.

U projektu „Rock-n-River – Kreiranje prijateljske atmosfere za mlade duž obale reke Tamiš“ partneri su bili grad Pančevo i rumunska opština Karansebeš. Cilj projekta bio je sticanje znanja i razmena iskustava mladih u Pančevu i Karansebešu, uz zajedničke aktivnosti u oblasti kulture, sporta i rekreacije.

U sklopu projekta organizovane su tribine, muzički koncerti, izložbe. Takođe, projekat je omogućio izradu studije izvodljivosti Greenfield zone, namenjene izgradnji omladinskog centra na obali Tamiša u Karansebešu, kao i postavljanje stacionirane platforme, bine na vodi, na Keju u Pančevu.

Pancevo Rock n River 2
Rock-n-River i bina na vodi: Mladi najviše vole projekte poput ovog

Zajedno sa Zrenjaninom, Pančevo je realizovalo i projekat upravljanja imovinom. Nabavljen je najsavremeniji softver kao instrument u upravljanju imovinom u koji je uneto preko šest hiljada jedinica imovine.

Tadašnji gradonačelnik Pančeva Pavle Radanov istakao je po završetku ovog projekta da je to važan korak i prvi uslov da se dovedu investicije u Pančevo i da se građanima omogući zapošljavanje u realnom sektoru.

– Želim da se zahvalim Delegaciji EU u Srbiji, kao i poreskim obveznicima, građanima Evropske unije iz čijeg budžeta su izdvojena sredstva za finansiranje ovog programa. Ovaj projekat nam omogućava da evidentiramo imovinu, ubacimo podatke u jedinstvenu bazu koja će nam biti uvek dostupna sa objedinjenim informacijama na jednom mestu, a zatim u daljim koracima i da upravljamo imovinom, pre svega u smislu stvaranja uslova i zaokruživanja celokupnog procesa za privlačenje investicija i otvaranja poslovnih zona za nova radna mesta – istakao je Radanov.

Sistemski problemi

U Pančevu je, sredstvima EU, izgrađeno i ostrvo za održivi saobraćaj, koje se sastoji od fotonaponskih panela i fotonaponskog uređaja za napajanje, povezanog na bateriju i namenjenog za punjenje automobila i bicikala. U okviru projekta o kulturnim politikama dat je doprinos kulturnoj i socijalnoj koheziji prekograničnog područja između Rumunije i Srbije.

U Gradskoj upravi Pančeva su, kao posebne uspešne projekte, izdvojili one koji su bili usmereni ka održivom razvoju Potamišja, jer su angažovali veliki broj korisnika iz privatnog, javnog i civilnog sektora i podigli svest o značaju zaštite vodnog resursa. Prema njihovim rečima, neki od projekata nisu imali dovoljnu finansijsku apsorpciju, prvenstveno zbog nedovoljnih kapaciteta partnera da povuku sredstva opredeljena ugovorima, iako su sve predviđene aktivnosti sprovedene.

Na pitanje o problemima, koji su uočeni u realizaciji projekata, u pančevačkoj lokalnoj samoupravi su objasnili da su to nedovoljna finansijska sredstva za predfinansiranje, nedovoljna podrška pri sprovođenju javnih nabavki po PRAG procedurama, nemogućnost zadržavanja edukovanih ljudi u lokalnoj samoupravi, jer oni nalaze bolje plaćene poslove, dok lokalne samouprave nisu u mogućnosti da im obezbede posao zbog zabrane zapošljavanja.

– Lokalni izbori uvek nose rizik od nedostatka razumevanja i podrške donosilaca odluka. Ukoliko su motivisani, uglavnom imaju fund-oriented pristup, a ne need-oriented pristup – dodali su u Gradskoj upravi.

Ipak, prema njihovim rečima, kontinuirane edukacije delimično pomeraju pristup u pravom smeru. – S obzirom da su visoka očekivanja od zaposlenih na pripremi i implementaciji EU projekata, potrebno je obezbediti transparentnu motivaciju angažovanima. Potrebno je takođe da se donosioci odluka više angažuju na obezbeđivanju održivosti projekata, kako bi sve službe osećale vlasništvo nad projektima, a ne samo organizacione jedinice ili timovi koji se bave implementacijom – objasnili su nadležni za projekte u Pančevu.

Sprovođenje po Zakonu o javnim nabavkama, dodali su, usporava implementaciju i donosi rizik od odlaganja aktivnosti zbog trajanja procedura javne nabavke, ponavljanja procedura, primene komplikovanijih procedura zbog zbrajanja svih nabavki na nivou lokalne samouprave i tako dalje. – Zato bi bilo uputno izdvojiti javne nabavke koje se realizuju po EU projektima od ostalih javnih nabavki – ocenili su oni.

Po njihovom mišljenju, potrebno je i da državne institucije, kao što su Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija, Državni revizor, budu u koordinaciji.

Nacionalni mediji nezainteresovani

Svaki projekat ima plan promocije i poštuje pravila vidljivosti, a do termina na medijima nacionalnih frekvencija je teško doći. – Lokalni i regionalni mediji rado sarađuju i obezbeđuju vidljivost projekata – naveli su u pančevačkoj Gradskoj upravi.

Kako su rekli, potrebno je obezbediti što šire „vlasništvo“ nad projektima, obezbediti naknade svim zaposlenima koji nisu oslobođeni drugih poslova za vreme implementacije projekata, ozbiljnije bavljenje održivošću projekata i mogućnost zapošljavanja mladih obrazovanih kadrova, koji prihvataju koncept celoživotnog učenja.

Različiti prioriteti donatora i samouprava

Ipak, prema rečima predsednika Skupštine Pančeva Filipa Mitrovića problem se najčešće javlja u različitim očekivanjima donatora i lokalne samouprave.

– Nama sredstva trebaju za infrastrukturno ili komunalno sređivanje ili opremanje, a donatori akcenat stavljaju na finansiranje aktivnosti, tako da postoji razmimoilaženje između onoga što je prioritet gradova i opština i ono što donatori ističu u prvi plan – objasnio je Mitrović.

Na pitanje da li političke promene mogu uticati na rad službenika, koji su zaduženi za projekte, predsednik pančevačke Skupštine je objasnio i da je za rad na takvim mestima neophodno iskustvo, te da predispozicija za zapošljavanje ne može biti ništa drugo.

pancevo Banat 22
Prekogranični projekat „Banat 22“, realizovan u saradnji sa Rumunijom, imao je za cilj razvoj industrije turizma u Banatu i zajedničku promociju najbolja 22 turistička proizvoda

Na pitanje o projektu „Skupština za sve“, koja se realizuje uz pomoć Saveta Evrope, Mitrović je objasnio da je reč o mikroprojektu, koji za cilj ima približavanje prava ljudima koji su pripadnici nacionalnih zajednica.

– Projektom će se omogućiti da prevedemo pojedine odluke, delove gradskog portala na jezike koji se govore u pojedinim mesnim zajednicama, kao što su mađarski, bugarski, rumunski i slovački, kao i da deo portala Grada prevedemo na te jezike. Takođe, biće izrađeni vodiči za ostvarivanje prava na njihovim jezicima, kako bi se prava na papirima primenjivala i u praksi – dodao je on.

Građani Pančeva, sa kojima smo razgovarali, upoznati su delimično sa projektima koje je grad realizovao uz pomoć sredstava EU. Mlađi Pančevci su nabrajali događaje na obali Tamiša, dok su stariji istakli uništavanje ambrozije. Ipak, ima i onih koji su „načuli“ nešto i o tome da će gradska Skupština uskoro „biti prevedena“ i na druge jezike.

Maja Živanović

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isključivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)