Skip to main content

Optužnica protiv komandanta Drinskog korpusa VRS za zločine u Srebrenici

Jugoslavija 04. јан 2022.
< 1 min čitanja

Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv ratnog komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) Milenka Živanovića, za zločine protiv čovečnosti na području Srebrenice.

„Optuženi se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa VRS, kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, 1995. godine planirao i rukovodio aktivnostima jedinica u rasprostranjenom i sistematičnom napadu usmerenom protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe“, saopštilo je Tužilaštvo.

U optužnici se navodi da je Živanović od marta do sredine jula 1995. godine u više navrata blokirao zaštićenu zonu Srebrenica, sprečavao snabdevanje i naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice, radi stvaranja nepodnošljivih životnih uslova i prisiljavanja civila da napuste domove i imovinu.

Živanović se tereti za artiljerijske i pešadijske napade na stanovništvo, u kojima je ubijeno više osoba, i za napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i na položaje snaga Ujedinjenih nacija, sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu civila.

Optužen je i da je vršio mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva sa ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva sa područja Srebrenice i transporta zarobljenih muškaraca i dečaka koji su prisilno odvojeni radi zarobljavanja i ubijanja.

U optužnici se navodi i da su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom učestvovale u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dečaka sa područja Srebrenice, na putnoj komunikaciji Bratunac-Milići, kao i u njihovom nezakonitom zatočenju i transportu.

Tužilaštvo BiH će navode optužnice dokazivati pozivanjem većeg broja svedoka i iznošenjem većeg broja materijalnih dokaza, uključujući dokumentaciju dobijenu saradnjom sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu.

(Beta)