Skip to main content

Odbačena prijava udruženja žrtava genocida protiv Dodika

Jugoslavija 23. okt 2017.
< 1 min čitanja

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa su 11. juna 2015. godine podnijele krivi?nu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog, kako se navodi, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

Više od dvije godine kasnije stigao je odgovor Tužilaštva Bosne i Hercegovine u kojem ih obavještavaju da ne?e biti provedena istraga po ovoj prijavi jer, kako su naveli, ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba po?inila predmetno krivi?no djelo.

U krivi?noj prijavi stoji da je Milorad Dodik navedeno krivi?no djelo po?inio na na?in da je u više navrata prilikom javnih istupa sa krajnjom bezobzirnoš?u i bez elementarnog pijeteta omalovažavao žrtve zlo?ina koje su pripadnici politi?kog i vojnog kadra Republike Srpske po?inili za vrijeme rata od 1992. do 1995. godine, pri ?emu je posebno otvoreno u više navrata negirao zlo?in genocida u Srebrenici, ?ime je kod žrtava, ali i ostalog stanovništva Bosne i Hercegovine, izazvao veliku nelagodu, bijes i gnjev, a da sve to ima za posljedicu stvaranje razdora i netrpljivosti me?u narodima BiH, konkretno izme?u bošnja?kog i srpskog naroda, obzirom da ovakve izjave imaju za cij omalovažvanje žrtva bošnja?kog naroda, stoji u prijavi koju su potpisali predsjednici navedenih udruženja Murat Tahirovi? i Munira Subaši?.

„Mogu raditi šta god ho?e majkama Srebrenice, negirati, sipati sol po ranama, ne?e biti procesuirani“, kazala je za N1 Munira Subaši?.

Tahirovi? navodi da su iznena?eni s odlukom Tužilaštva BiH s obzirom na obrazloženje.

„Nisu uspjeli prikupiti dokaze i da je iz tih razloga postupak bezpredmetan. Iznena?uje me da Tužilaštvo nije uspjelo do?i do originalnog ?lanka, ali u svakom slu?aju nam je ostao period žalbe od osam dana i danas ?emo se konslutovati sa advokatima“, kazao je Tahirovi? za N1.

(Slobodna