Skip to main content

NVO iz Vojvodine formirale Vojvođansku inicijativu za EU

Građani 09. mar 2016.
2 min čitanja

Organizacije civilnog društva iz Vojvodine formirale su danas Vojvođansku inicijativa za EU, čiji je cilj da se artikulišu interesi građana te pokrajine u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

“Smatramo da na ovaj način možemo da zastupamo interese građana Vojvodine, da delujemo ne samo prema institucijama već i prema javnosti, kao i da kreiramo ambijent i uslove da interesi građana pokrajine budu mnogo više nego dosad zastupljeni u pregovaračkom procesu Srbije sa EU”, rekao je na sastanku direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.

On je najavio da će 17. marta pod pokroviteljstvom Skupštine Vojvodine biti održana konferencija koja će ozvaničiti saradnju organizacija civilnog društva i pokrajinskih institucija.

Vojvođansku inicijativu za EU formirali su Centar za regionalizam, Novosadska novinarska škola, Zelena mreža Vojvodine, Asocijacija potrošača Srbije (APOS), Centar lokalne demokratije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Građanski fond Panonija i Pokret gorana Vojvodine.

Vojvodjanska inicijativa za EUU okviru ove inicijative formirane su i radne grupe pa će tako radnu grupu za pregovaračko poglavlje 10, koje se tiče informacionog društva i medija, predvoditi Novosadska novinarska škola, a poglavlje 11, koje se tiče poljoprivrede, predvodiće Zelena mreža Vojvodine.

Radnu grupu za poglavlja 12 i 28, koja tretiraju problematiku zaštite potrošača i zdravlja, bezbednosti hrane i fitosanitarne politike predvodiće APOS, dok će radnu grupu za poglavlja 19, 20 i 22, koja tematizuju socijalne politike i zapošljavanja, preduzetništvo i industrijske politike predvoditi Centar lokalne demokratije.

Radnu grupu za pravosuđe i osnovna ljudska prava, za pravdu, slobodu i sigurnost, odnosno za poglavlja 23 i 24, predvodiće Nezavisno društvo novinara Vojvodine, poglavlje 25 i 26 posvećeno nauci, istraživanju, obrazovanju i kulturi Građanski fond Panonija, a zaštitu životne sredine predvodiće Pokret gorana Vojvodine.

Centar za regionalizam biće odgovoran za rad sekretarijata Vojvođanske inicijative za EU.

(Autonomija)