Skip to main content

NUNS i NDNV: Imenovanje Gajovića nastavak štetnog kadrovanja vlasti

Građani 13. okt 2017.
< 1 min čitanja

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) upozorili su danas smatraju da imenovanje Aleksandra Gajovi?a za državnog sekretara za informisanje imenovanje, koji žene ne smatra ravnopravnim sa muškarcima, predstavlja nastavak kadrovanja aktuelne vlasti na štetu gra?ana Srbije.

U saopštenju udruženja dodaje se i da ovo imenovanje ipak ne predstavlja iznena?enje “s obzirom na katastrofalnu kadrovsku politiku aktuelne vlasti u Srbiji”.

“Vlast Aleksandra Vu?i?a proteklih godina na klju?ne pozicije u državnoj nomenklaturi veoma ?esto je postavljala, pre svega, nekompetentne a ?esto i moralno i profesionalno sporne pojedince. Klju?ni kriterijumi za takvo kadrovanje po pravilu nisu ni stru?nost ni odgovornost ve? podobnost, poslušnost i li?na privrženost Aleksandru Vu?i?u“, navode NUNS i NDNV.

U saopštenju se ocenjuje da je posebno sporna kadrovska politika u resoru kulture i javnog informisanja gde su prethodnih nekoliko godina za pomo?nike ministra i državne sekretare birani pojedinci sa veoma problemati?nim karijerama i vrednosnim stavovima.

Dodaje se da je svojevremeno za pomo?nika ministra kulture za sektor informisanja i medija bio imenovan Dragan Kolarevi?, koji se “proslavio” zalaganjem za “prvi srpski kulturni ustanak” i sastavljanjem spiska 47 “nepodobnih” umetnika koji su za njega “nosioci pogubne antisrpske politike”.

Tako?e, i da je poslove državnog sekretara za informisanje do nedavno obavljao Nino Brajovi?, ?iji profesionalni kredibilitet je u novinarskim krugovima osporavan zbog izveštavanja sa ratišta u Hrvatskoj.

“Ništa bolja kadrovska politika nije vo?ena ni u drugim resorima Vlade gde su na visoke državne pozicije postavljani osu?ivani zbog kafanske tu?e, pripadnik zloglasnog odeljenja tajne policije, akterka ‘afere satelit’, sudija koji je potpisao osloba?aju?u presudu episkopu Pahomiju koju je kasnije osporio Vrhovni sud…”, zaklju?uje se u saopštenju NUNS-a i NDNV-a.

(Autonomija)